Počet záznamů: 1  

Tvrz (Třebíz, Česko)

 1. Jméno korporaceTvrz (Třebíz, Česko)
  Místo Třebíz (Česko)
  Události1415 - první zmínka o tvrzi
  PopisStávala patrně mezi kaplí sv. Martina a statkem čp. 21. - Vznik tvrze nelze přesně určit, stávala zde již patrně ve 12. stol. Patřívala snad ženskému benediktinskému klášteru u sv. Jiří na Pražském hradě, později byla připojena ke klášteru klarisek v Panenském Týnci. Podle lidové pověsti sloužila tvrz jako vězení pro provinilé řeholnice. Od počátku 15. stol. do r. 1461 sídlem drobné šlechty. V písemných pramenech poprvé tvrz zmiňována r. 1415 ve spojení s majiteli Janen a Stanem z Třebíze. Patrně během husitských válek zničena. První zprávy po r. 1461 hovoří již jen o věži Weissturm (tvrzi vévodila bílá opuková věž, odtud německý název), v l. 1613-1325 v majetku Svatovítské kapituly a v držení poddaného Říhy Kožíka. Měla být opravena, ale pravděpodobně při dalších válkách byla opět zničena. - Zbytky věže byly patrné až do 19. stol., části opukového zdiva patrné v místech sušárny u statku čp. 21 ještě počátkem 20. stol.
  Klíč.slovatvrze * zaniklé tvrze * věže * vězení * pověsti
  CitaceKROTILOVÁ, Jana. Historický vývoj Třebíze. Třebíz: MNV, 1980, s. 7.
  SEDLÁČEK, August. Hrady, zámky a tvrze království Českého. 3. vyd. Díl 8. Praha: Argo, 1996, s. 216.
  ŠAFRÁNEK BŘEVNOVSKÝ, Josef M. Soupis hradů, letohrádků, paláců, tvrzí a zámků v Českých zemích. 2. vyd. Díl 5. Praha: Evans, 1996, s. 101.
  Druh soub.Soubor jmen korporací - regionální památky
  korporace

  korporace

Počet záznamů: 1