Počet záznamů: 1  

Kostel sv. Jiljí (Hořovice, Česko)

 1. Jméno korporaceKostel sv. Jiljí (Hořovice, Česko)
  Místo Hořovice (Česko)
  Události1321 - první zmínka o kostelu
  1687 - kostel barokně upraven
  1747 - rokoková výzdoba
  12.11.1857 - vysázeny lípy kolem kostela
  PopisNa okraji města, poblíž nového zámku. - Původní gotický hrazený kostel byl poprvé písemně uváděn r. 1321. Přestavěn byl v l. 1583 a 1674, barokně r. 1687 (zbudován západní štít, zrušen původní gotický portál a postaveno patro se zvonicí) a dále rokokově v l. 1736 a 1747-1749, za hraběte Eugena z Vrbna. - Jednolodní, obdélný kostel s polygonálním presbytářem s hrotitými okny s kružbami a se severní sakristií. Po severní straně lodi přiléhá věž a předsíňka. Částečně gotická věž je ukončena barokní bání, předsíňka ukončena barokním štítem, na střeše sanktusová věžička. Okna v lodi barokní, v ose průčelí portál. Loď sklenuta valenou klenbou, do ní vestavěna trojkřídlá kruchta. Boční části kruchty sklenuty valeně s lunetami, presbytář sklenut polem křížové žebrové klenby a paprsčitým závěrem. Sedlový portál do sakristie, sklenuté valeně na lomeném oblouku. - Zařízení: hlavní oltář sloupový s plastickým baldachýnovým nástavcem a sochou sv. Jiljí uprostřed; barokní oltářík sv. Kříže; reliéf Immaculaty na severní stěně presbytáře, oltář sv. Anny a oltář Bolestné Matky Boží; relikviář ve výklenku jižní stěny lodi, z komárovské litiny. Ve věži kostela jsou umístěny tři zvony. - Do r. 1783 kostel sloužil jako rodinná hrobka, zachováno zůstalo všech 15 náhrobních desek (na jižní vnější stěně kostela pozdně gotický náhrobek Mikuláše z Říčan a Reginy Mydlářky). - U kostela márnice, před kostelem barokní socha sv. Rocha z poloviny 18. stol. Lípy okolo kostela a sochy jsou darem správce Janovského z r. 1857.
  Klíč.slovakostely * márnice * sochy * náhrobky * gotika * baroko * rokoko
  CitacePOCHE, Emanuel; et al. Umělecké památky Čech. 1. vyd. Sv. 1. Praha: Academia, 1977, s. 439-440.
  Okolí Prahy západ. 1. vyd. Praha: Olympia, 1990, s. 230.
  Druh soub.Soubor jmen korporací - regionální památky
  Odkazy (2) - Soubor jmen korporací - regionální památky
  (9) - ČLÁNKY
  Kostel sv. Jiljí (Hořovice, Česko)

  korporace

Počet záznamů: 1