Počet záznamů: 1  

Kostel Nejsvětější Trojice (Hořovice, Česko)

 1. Jméno korporaceKostel Nejsvětější Trojice (Hořovice, Česko)
  Místo Hořovice (Česko), Palackého nám.
  Vznik26.03.1674 - první mše v klášterním kostele
  Události1684 - majetkem františkánů
  Osobnosti z Martinic, Bernard Ignác - zakladatel kostela
  Lurago, Carlo - stavitel
  PopisBývalý klášterní kostel původně řeholního řádu theatinů později františkánů. Kostel nechal postavit majitel zdejšího panství Bernard Ignác Martinic. Stavitelem byl pravděpodobně Carlo Lurago. První mši sloužil hořovický děkan P. Pecháček. Po odchodu řádu theatinů v majetku františkánů. - Jednolodní, obdélný, s půlkruhově ukončeným presbytářem, se sanktusovou věžičkou na střeše. Vnější stěny členěny vpadlými poli a plochými pilastry, průčelí má v ose portál. Loď sklenuta valeně s lunetami, západní kruchta na dvou pilířích na plochém stropu sklenutá valeně s lunetami, presbytář sklenut valeně s lunetami a lunetovým závěrem. Po stranách presbytáře oratoře, otevřené arkádami, sklenuty valeně. Na klenbě nástěnné malby. Kamenné zábradlí, oddělující presbytář, s kovovou soudobou brankou. - Zařízení: hlavní oltář barokní, s obrazem Panny Marie s 14 pomocníky z r. 1725. V serní straně lodi barokní kazatelna, oltář sv. Aloise, barokní varhanní skříň z pol. 18. stol. a varhany z r. 1914. V jižní straně lodi pod kruchtou kaplička sv. Antonína, vymezená dřevěnými řezanými brankami, vsazenými mezi zeď a pilíř. V ní rámový oltář sv. Antonína Padovského se soudobým obrazem. - U kostela kaple, zvaná Loreta z l. 1685-1690.
  Klíč.slovakostely * kaple * baroko * kláštery * theatini * františkáni
  CitacePoche Emanuel. Umělecké památky Čech. Díl 1. Praha 1977, s. 440.
  Hrabák, Václav. Klášter dvou církevních řádů v Hořovicích. Podbrdské noviny. 1998, č. 2, s. 2.
  Viz též souvísející Klášter (Hořovice, Česko)
  Loretánská kaple (Hořovice, Česko)
  Druh soub.Soubor jmen korporací - regionální památky
  Odkazy (1) - Soubor jmen korporací - regionální památky
  (7) - ČLÁNKY
  Kostel Nejsvětější Trojice (Hořovice, Česko)

  korporace

Počet záznamů: 1