Počet záznamů: 1  

Kostel Narození Panny Marie (Mrtník, Česko)

 1. Jméno korporaceKostel Narození Panny Marie (Mrtník, Česko)
  Místo Mrtník (Česko)
  Události1352 - první zmínka o kostelu
  PopisNa návrší v obci. - Původně zde horníci z nedaleké Jedovy hory kolem r. 1244 postavili gotickou kapli (zachována klenba v presbytáři). První písemná zmínka o ní z r. 1352, tehdy byla povýšena na plebánii (od té doby měla stálého kněze). Ve druhé polovině 16. stol. (za Jiřího Pešíka z Komárova) kaple rozšířena na pozdně gotický kostel, zbarokizovaný ve druhé polovině 18. stol. - Jednolodní, obdélný kostel s trojboce ukončeným presbytářem s věží (kryta barokní bání) po severní straně, s obdélnou předsíní po severní straně lodi a s barokní západní částí lodi. V presbytáři původní gotická okna se zlomky kružeb, ve věži okna střílnovitá. V lodi okna půlkruhově ukončená a portál s pilastry nesoucími římsu, ostatní fasády hladké. Nad obdélným portálem z předsíně do kostela znak rodu Pešíků. Presbytář sklenut jedním polem křížové žebrové klenby a paprsčitým závěrem, v lodi strop na fabionu, kruchta podklenutá valeně s lunetami, podkruchtí a předsíň plochostropé. - Zařízení: hlavní oltář barokní; oltář sv. Floriána z doby před polovinou 18. stol.; barokní kazatelna; gotická kamenná křtitelnice; dva figurální náhrobky Jiřího Pešíka z Komárova a jeho manželky (z l. 1601 a 1597) . Komárovské železárny vyrobily pro kostel nástěnnou litinovou polychromovanou křížovou cestu, litinové ornamentální postranice k lavicím a litinové ornamentální víko na křtitelnici. Dveře ve vstupním portálu železné, barokní. - Okolo kostela hřbitov s litinovou sochou sv. Jana Nepomuckého.
  Klíč.slovakostely * farní kostely * kaple * litina * náhrobky * gotika * baroko
  CitacePOCHE, Emanuel; et al. Umělecké památky Čech. 1. vyd. Sv. 2. Praha: Academia, 1978, s. 437.
  CAITHAML, Jaroslav. Hvozdec, Mrtník. Jinecký zpravodaj, 1999, roč. 17, č. 6, s. 10.
  Druh soub.Soubor jmen korporací - regionální památky
  Odkazy (3) - ČLÁNKY
  Kostel Narození Panny Marie (Mrtník, Česko)

  korporace

Počet záznamů: 1