Počet záznamů: 1  

Klášter (Svatý Jan pod Skalou, Česko)

 1. Jméno korporaceKlášter (Svatý Jan pod Skalou, Česko)
  Viz též Svatojánská kolej - Vyšší odborná škola pedagogická (Svatý Jan pod Skalou, Česko)
  Místo Svatý Jan pod Skalou (Česko)
  Události1310 - zřízeno proboštství
  1517 - zřízeno opatství
  1661 - dostavěn klášterní konvent
  1731 - dostavěn klášter
  1766 - přistavěna knihovna
  PopisPůvodně poustevna v Jeskyni sv. Ivana, kterou kníže Břetislav I. daroval klášteru benediktinů na Ostrově. Ve 12. nebo počátkem 13. stol. zřízena fara, v r. 1310 proboštství Po zničení kláštera na Ostrově r. 1420 se benediktini usídlili ve Svatém Janě pod Skalou, od r. 1517 trvale; zřízeno zde bylo opatství. Stavba kláštera zahájena za opata Matouše Ferdinanda Sobka z Bilenberka po dokončení kostela sv. Jana Křtitele v r. 1661. - Čtyřkřídlý dvoupatrový klášterní komplex se střední kvadraturou. Východní a jižní křídlo (konvent) dostavěno asi r. 1678; raně barokní, bez zvláštního členění. Severní a západní křídlo kláštera (bývalá prelatura) přistaveno v l. 1726-1731; vrcholně barokní, nese rysy tvorby K. I. Dientzenhofera. Refektář sklenut valenou klenbou s lunetami, na ní štuková výzdoba a fresky "Hostina na Tetíně" a výjevy ze života sv. Ivana, v lunetách Sedm křesťanských ctností. V prvním patře sál s nástropním obrazem "Kázání sv. Jana Křtitele u Jordánu". - V r. 1785 klášter zrušen (nařízení císaře Josefa II.), následně pronajat Antonínu Jankovi ze Žatce. R. 1790 klášter koupil hrabě Kristian Swerts Spork, který zde zřídil tkalcovnu (výroba manšestru). V první polovině 19. stol., za vlastnictví rodiny Bergerů (Maxmilián Berger byl místopředsedou sboru pro postavení Národního divadla) klášter přestavěn na zámek. V l. 1902-1914 koupil objekt pražský továrník František Maršner (majitel čokoládovny Orion) a zřídil zde lázně. Jako lázeňský lékař zde v r. 1909 působil otec bratří Čapků. Zanikly po první světové válce, protože pramen sv. Ivana nevykázal patřičné léčivé účinky. V l. 1915-1942 objekt sídlem ústavu kongregace Bratří škol křesťanských (katolický učitelský ústav). Po r. 1948 věznice a od r. 1953 škola Ministerstva vnitra. - V současné době je zde Svatojánská kolej - vyšší odborná škola pedagogická, zřízená Arcibiskupstvím pražským.
  Klíč.slovakláštery * benediktini * přestavěné kláštery * zámky * lázně * církevní školy * baroko
  CitacePOCHE, Emanuel; et al. Umělecké památky Čech. 1. vyd. Sv. 3. Praha: Academia, 1980, s. 478.
  Svatý Jan pod Skalou: dějiny místa a bývalého kláštera benediktinů "Ve Skalách". 1. vyd. Svatý Jan pod Skalou: Svatojánská nadace, 1994, s. 12-13.
  BOHÁČ, Zdeněk. Ostrov. Jílové u Prahy, 1999.
  BURACHOVIČ, Stanislav, WIESER, Stanislav. Encyklopedie lázní sa léčivých pramenů v Čechách, na Moravě a ve Slezsku. 1. vyd. Praha: Libri, 2001, s. 317.
  Viz též souvísející Jeskyně sv. Ivana (Svatý Jan pod Skalou, Česko)
  Zámecký park (Svatý Jan pod Skalou, Česko)
  Druh soub.Soubor jmen korporací - regionální památky
  Odkazy (4) - Soubor jmen korporací - regionální památky
  (1) - Soubor geografických jmen - regionální místopis
  (25) - ČLÁNKY
  (3) - Regionální literatura - knihy
  Klášter (Svatý Jan pod Skalou, Česko)

  korporace

Počet záznamů: 1