Počet záznamů: 1  

Kostel sv. Klimenta (Levý Hradec, Česko)

 1. Jméno korporaceKostel sv. Klimenta (Levý Hradec, Česko)
  Jiné jménoKostel svatého Klimenta na Levém Hradci
  Místo Žalov (Roztoky, Praha-západ, Česko), Žalov - Levý Hradec
  Vznikkonec 9. stol. - dřevěný kostel
  Události11. stol. - předpokládaný vznik kamenné rotundy
  19.01.0982 - Vojtěch zvolen biskupem
  1684 - zbořena původní rotunda
  1998 - ukončena rekonstrukce
  Osobnosti Bořivoj - český kníže
  Vojtěch - biskup
  Borkovský, Ivan, - archeolog
  Dobošová, Zlatica, - restaurátorka fresek
  PopisV Žalově, dnes městské části Roztok, na památném slovanském hradišti Levý Hradec. - Na konci 9. stol. (882-884) zde pravděpodobně kníže Bořivoj založil vůbec první křesťanský kostel v Čechách. V r. 982 tu byl Slavníkovec, pozdější sv. Vojtěch, zvolen druhým pražským biskupem. - Bořivojova stavba byla nejčastěji ztotožňována se základy objevenými při archeologickém výzkumu vedeném I. Borkovským v l. 1939-1940 pod podlahou dnes stojícího kostela sv. Klimenta. Jednalo se o rotundu s kruhovou lodí o vnitřních rozměrech 460-475 cm s podkovovitou apsidou. V současnosti ale archeologové tento závěr zpochybňují. Jako důvod k pochybnostem uvádějí mohutnost a charakter základového zdiva a také kámen s vyrytým křížem (základní kámen) objevený ve spodní části základů. Doba vzniku kamenného kostelíka byla proto podle archeologických nálezů posunuta do 10. stol. a s jistotou do 11. stol. Původní kostel byl pravděpodobně dřevěný. - Koncem 13. stol. přistavěn raně gotický presbytář, zvýšený a ve 14. stol. vyzdobený freskami. V r. 1656 byla přistavěna zvonice, do r. 1684, kdy byla postavena barokní obdélníková loď, byly zbourány zbylé části románské rotundy. Poslední velká stavební úprava proběhla v r. 1922, kdy byla postavena sakristie. - Jednolodní, obdélný kostel s obdélným pětiboce ukončeným presbytářem s hranolovou věží po jižní straně a s čtvercovou předsíní na západní straně lodi. Věž s cibulovou bání. Obdélná, segmentem nebo polokruhem ukončená okna, na severovýchodní straně presbytáře úzké polokruhově ukončené okno. Presbytář sklenut jedním polem křížové žebrové klenby; triumfální oblouk hrotitý. Loď i předsíň plochostropé, kruchta po stranách konkávně vyžlabená. Zrestaurované gotické fresky v presbytáři představují výjevy ze života Panny Marie a umučení Ježíše Krista. Na jedné z fresek je i Slavníkovec sv. Vojtěch. - Zařízení: hlavní oltář raně barokní s obrazem sv. Klimenta, portálový z r. 1684, po levé straně oltář sv. Vavřince, vpravo Štěpána s obrazy zasazenými do akantové rozvaliny, v severní stěně rokoková kazatelna z pol. 18. stol., náhrobky ze 16. a 17. stol. - Kolem kostela hřbitov s barokní bránou, je na něm pohřbeno i 11 obětí transportu smrti z konce 2. světové války. - V l. 1992-1998 proběhla rozsáhlá rekonstrukce kostela, budova nově zastřešena, opraveny gotické fresky a renesanční náhrobky. V r. 2001 vybudována naučná stezka s informačními tabulemi. Konají se zde tradiční pouti (v sobotu po 23.4).
  Klíč.slovaslovanská hradiště * kostely * rotundy * fresky * náhrobky * románský sloh * gotika * baroko
  CitacePOCHE, Emanuel; et al. Umělecké památky Čech. 1. vyd. Sv. 3. Praha: Academia, 1980, s. 253.
  DOBOŠOVÁ, Zlatica a kol. Kostel svatého Klimenta na Levém Hradci. Kostelní Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 1998. 47 s.
  Klimentův kostel se má stát známou turistickou atrakcí. Mladá fronta Dnes, 6.2.1999, roč. 10, č. 31, Střední Čechy Dnes [příloha], s. 2.
  Druh soub.Soubor jmen korporací - regionální památky
  Odkazy (1) - Soubor jmen korporací - regionální památky
  (1) - Digitalizované dokumenty
  (1) - Odborná literatura, mapy
  (15) - ČLÁNKY
  (1) - Regionální literatura - knihy
  Databáze národních autorit NK ČR
Počet záznamů: 1  

  Tyto stránky využívají soubory cookies, které usnadňují jejich prohlížení. Další informace o tom jak používáme cookies.