Počet záznamů: 1  

Klášter sv. Víta (Tuchoměřice, Česko)

 1. Jméno korporaceKlášter sv. Víta (Tuchoměřice, Česko)
  Jiné jménoJezuitská rezidence (Tuchoměřice, Česko)
  Tuchoměřice (zámek)
  Místo Tuchoměřice (Česko)
  Události1675 - dokončena raně barokní přestavba zámku
  Osobnosti Orsi de Orsini, Giovanni Domenico - stavitel
  PopisNad obcí, na návrší zvaném Zámecký vrch. - Původně zde stával poplužní dvůr s tvrzí, písemně poprvé zmiňovanou v r. 1436. Tehdy tvrz darovala vdova Kateřina Habartová z Nedvídkova (rozená z Tepence) svým dvěma synům. Majitelé obce i tvrze se často střídali, za Služských z Chlumu tvrz přestavěna na renesanční čtyřkřídlý zámek uzavřený okolo obdélníkového dvora (vpodstatě dnešní půdorys). K zámku tehdy patřil poplužní dvůr, ovčín, pivovar, chmelnice, vinice ad. Ota Jindřich z Vartenberka postoupil r. 1621 tuchoměřické panství jezuitům. Během třicetileté války zámek a nedaleký kostel sv. Víta a Linharta zpustl, podle návrhu Giovaniho Domenika Orsiho de Orsini (mylně uváděn K. I. Dientzenhofer) zde byl v l. 1665-1669 nově vybudován ranně barokní objekt jezuitské rezidence s kostelem. V 18. stol. budova rozšířena a přestavována. - Obdélná, patrová, čtyřkřídlá budova s vnitřním dvorem s arkádovým ochozem, sklenutým plackovými klenbami. Na jeho severní stranu navazuje jednolodní barokní kostel sv. Víta. V 18. stol. k zámku připojeno dnešní vstupní křídlo, členěné svislými plochými zdobnými pásy a obdélnými okny. Průjezd sklenut plackami. - Po zrušení jezuitského řádu v r. 1773 získal tuchoměřický statek novoměstský konvikt, později Studijní nadační fond, který byl majitelem do r. 1945. V r. 1898 byla budova kláštera pronajata ústavu pro rekonvalescenty nadace Pislingovské, zřízeného z nadace a daru České spořitelny. Správou ústavu byla pověřena Kongregace milosrdných sester sv. Karla Boromejského. Po zrušení řádu komunistickým režimem v r. 1953 ústav připadl pražské nemocnici Motol, který zde ještě v 80. l. 20. stol. provozoval léčebnu pro dlouhodobě nemocné. - Před bývalou rezidencí kříž z r. 1770, nověji upravený. Na svahu pod zámkem menší, nepříliš významný park. - Klášter sv. Víta je dnes domovem komunity Chemin Neuf (katolická komunita s ekumenickým posláním).
  Klíč.slovatvrze * poplužní dvory * zámky * jezuité * jezuitské rezidence * boromejky * renesance * baroko * parky * zámecké parky
  CitacePOCHE, Emanuel; et al. Umělecké památky Čech. 1. vyd. Sv. 4. Praha: Academia, 1982, s. 111.
  HIEKE, Karel. České zámecké parky a jejich dřeviny. 1. vyd. Praha: SZN, 1984, s. 383.
  HOLEC, František; et al. Hrady, zámky a tvrze v Čechách, na Moravě a ve Slezsku: Praha a okolí. 1. vyd. Praha: Svoboda, 1988, s. 170-171.
  Okolí Prahy západ. 1. vyd. Praha: Olympia, 1990, s. 362.
  Historie obce Tuchoměřice [online]. [cit. 2004-09-30]. Dostupné z: http://www.tuchomerice.wz.cz/historie.htm.
  Druh soub.Soubor jmen korporací - regionální památky
  Odkazy (12) - ČLÁNKY
  Klášter sv. Víta (Tuchoměřice, Česko)

  korporace

Počet záznamů: 1