Počet záznamů: 1  

Hradiště Závist

 1. Jméno korporaceHradiště Závist
  Jiné jménoOppidum Závist
  Závist
  Místo Lhota (Praha-západ, Česko)
  Praha 12 (Česko)
  Události1963-1990 - archeologický výzkum
  1989 - národní kulturní památka
  Osobnosti Jansová, Libuše, - archeoložka
  Motyková-Šneidrová, Karla, - archeoložka
  PopisHradiště s obecně užívaným, i když nesprávným názvem Závist se nachází na vrchu Hradiště (391 m) západně od obce Lhota na katastru obce Dolní Břežany a na vrchu Šance (380 m) na katastru městské části Praha 12 - Točná. - Území bylo osídleno již od eneolitu, přes dobu bronzovou po dobu halštatskou. První Keltové se tu usídlili v první polovině 6. stol. př. Kr. (doba laténská) a v těchto místech pobývali do počátku 1. stol. př. Kr. Jsou zde pozůstatky největšího keltského oppida v Čechách. - Nejstarší osídlení a opevnění bylo na návrší a mělo rozlohu 27 ha. Opevnění tvořily tak zvané vlčí jámy, příkop vylámaný ve skále a palisáda. Pak bylo hradiště na 200 let opuštěno, než přišli další Keltové. V jihozápadní části podhradí vybudovali dubovou palisádu a opevnění posílili. V polovině 2. stol. př. Kr. bylo hradiště postaveno znovu od základů. Vzniklo dokonalejší a větší oppidum. Hradbu tvořily strmé sypané valy a na jejich vrchu byla palisáda a s protějším kopcem Šance tvořily jeden ochranný štít. Největší rozlohu 118 ha (někdy uváděno 170 ha) mělo oppidum ve 2. stol. př. Kr., opevnění dosahovalo délky až 9 km. Oppidum bývalo významným obchodním, řemeslným a obranným střediskem Keltů. Nejvyšší položenou část tvořila Akropole s vlastním opevněním, v jejím středu stála keltská svatyně. Úbočí kopce bylo rozděleno terasami s obytnými domy a dílnami řemeslníků. V 1. stol. bylo oppidum napadeno a obsazeno germánskými válečníky. Germánské obyvatelstvo tu sice žilo, ale sídlo ztrácelo svůj význam. Byly tu objeveny stopy i po osídlení Slovany v 7. stol. Jako poslední důkaz o osídlení zdejšího hradiště je slovanské pohřebiště z první pol. 10. stol. - Systematický archeologický průzkum byl realizován v l. 1963-1990 pod vedením L. Jansové (do r. 1973) a K. Motykové. Byly objeveny mj. pozůstatky tkalcovského stavu, kovářské dílny, kuchyňské keramiky, zbytky skla aj. - V současnosti jsou základy staveb zavezeny a jsou tu umístěny informační tabule a vyhlídkový altán.
  Klíč.slovahradiště * oppida * svatyně * Keltové * archeologické výzkumy * archeologické nálezy * doba kamenná * doba bronzová * doba halštatská * doba laténská * doba římská * doba slovanská * turistické stezky
  CitaceČTVERÁK, Vladimír; et al. Encyklopedie hradišť v Čechách. Vyd. 1. Praha: Libri, 2003, s. 161-171.
  DAVID, Petr, SOUKUP, Vladimír. Velká turistická encyklopedie. Středočeský kraj. 1. vyd. Praha: Knižní klub, 2007, s. 316.
  Druh soub.Soubor jmen korporací - regionální památky
  Odkazy (1) - Odborná literatura, mapy
  (17) - ČLÁNKY
  (1) - Regionální literatura - knihy
Počet záznamů: 1  

  Tyto stránky využívají soubory cookies, které usnadňují jejich prohlížení. Další informace o tom jak používáme cookies.