Počet záznamů: 1  

Tvrz (Korkyně, Česko)

 1. Jméno korporaceTvrz (Korkyně, Česko)
  Místo Korkyně (Česko)
  PopisPůvodně v Korkyni stávala nevelká dřevěná tvrz, sídlo místních vladyků. Posledním majitelem této tvrze byl Jindřich z Kralevic, řečený Škorně. Po jeho smrti tvrz (patrně chatrná) nebyla udržovaná, písemně poprvé zmiňována r. 1600 již jako rozpadlá. Okolo r. 1600 získal korkyňský statek (dvůr) Matyáš Kramer z Grunova a nechal zde postavit novou tvrz. - Bývala to kamenná přízemní obdélná budova, z jedné strany chráněná rybníkem. Na užší straně od západu k severu sahala k sousednímu stavení, zde byly její zbytky upraveny na sýpku. Západní část tvrze (u dnešního čp. 17) měla ještě začátkem 19. stol. hladkou fasádu s římsou. Střed tvrze zaujímala loď kaple s plochým, k západu trojúhelným stropem a s obdélným, trojboce uzavřeným a valeně zaklenutým presbytářem po severní straně. - R. 1635 tvrz centrem korkyňského panství, to však bylo r. 1670 prodáno. Zánikem Korkyně jako samostatného panství ztratila tvrz svůj význam a zpustla, po r. 1682 splynula s objekty hospodářské usedlosti. Kaple byla zrušena r. 1790 a přeměněna na obytné stavení.
  Klíč.slovatvrze * kaple * přestavěné tvrze * přestavěné kaple * hospodářské budovy
  CitaceŠAFRÁNEK BŘEVNOVSKÝ, Josef M. Soupis hradů, letohrádků, paláců, tvrzí a zámků v Českých zemích. 2. vyd. Díl 3. Praha: EVA, 1996, s. 53.
  MORAVEC, Antonín. Korkyně: pohled do minulosti [online]. [cit. 2003-03-31]. Dostupné z: http://www.korkyne.cz/hist.htm.
  Druh soub.Soubor jmen korporací - regionální památky
  korporace

  korporace

Počet záznamů: 1