Počet záznamů: 1  

Pánek, Jaroslav, 1947-

 1. Osobní jménoPánek, Jaroslav, 1947-, PhDr., prof., DrSc.
  Narození Praha (Česko) - 23.01.1947
  Místo působení Benešov (Česko)
  Praha (Česko)
  Německo
  Řím (Itálie)
  Charakt.Historik, archivář, vědecký pracovník a překladatel.
  ŽivotopisAbsolvent Filozofické fakulty UK Praha, obor historie, archivnictví, slavistika (1970). V l. 1970-1975 okresní archivář v Benešově, krátce odborný archivář Státního oblastního archivu v Praze. V l. 1976-1993 odborný a vědecký pracovník Ústavu československých a světových dějin ČSAV, resp. Historického ústavu Akademie věd ČR. Po získání doktorátu historických věd (1991) a habilitace (1992) se stal v r. 1993 docentem a r. 1996 profesorem českých dějin na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze. V l. 1997-2000 prorektor pro zahraniční styky UK, v l. 1996-2002 předseda Sdružení historiků České republiky, od r. 2002 je předsedou Českého národního komitétu historiků. V l. 1998-2005 byl ředitelem Historického ústavu Akademie věd ČR, ředitel Českého historického ústavu v Římě, místopředseda AV ČR pro humanitní a společenské vědy. - Jako pedagog působil v r. 1989 v Německu na Albert-Ludwigs-Universität Freiburg im Breisgau, později přednášel na řadě univerzit v Evropě, USA a na Taiwanu. Od r. 1990 externě a od 1993 interně vyučuje na FF UK, externě též na FF MU (1995-2000). Byl oceněn medailemi UK a několika zahraničních univerzit (Belgie, Francie) a čestným doktorátem historických věd (Polsko). - Vedoucí redaktor či spoluredaktor ústředních vědeckých časopisů Folia Historica Bohemica (1990-2004), Historica. Historical Sciences in the Czech Republic (od 1994) a Český časopis historický (od 2000); národní editor celosvětové ročenky Scholars of Early Modern Studies (1989-2000); člen mezinárodních redakčních rad Central Europe (Londýn), Historický časopis (Bratislava) a Österreichische Osthefte (Vídeň). - Zabývá se českými a středoevropskými dějinami 16. a 17. stol., dějinami Slovinska a Balkánu. Překládá slovinskou a chorvatskou beletrii. Autor řady vědeckých a populárně naučných prací. - Celoživotně se věnuje také regionální historii Benešovska. Od r. 1972 je členem redakční rady Sborníku vlastivědných prací z Podblanicka, Středočeského sborníku historického ad. V r. 2007 mu bylo uděleno ocenění Blanický rytíř. V r. 2010 byl oceněn Medailí Z. V. Tobolky za rozvoj českého knihovnictví, v r. 2017 získal čestnou medaili Akademie věd České republiky.
  URLhttp://cs.wikipedia.org/wiki/Jaroslav_P%C3%A1nek
  Klíč.slovahistorici * archiváři * vědečtí pracovníci * redaktoři * překladatelé * učitelé * vysokoškolští pedagogové * odborní publicisté
  CitaceLexikon současných českých historiků. 1. vyd. Praha: Historický ústav AV ČR, 1999, s. 223.
  TOMEŠ, Josef a kol. Český biografický slovník XX. století. II. díl. Praha: Paseka, 1999, s. 515.
  HOFFMANNOVÁ, Jaroslava, PRAŽÁKOVÁ, Jana. Biografický slovník archivářů českých zemí. 1. vyd. Praha: Libri, 2000, s. 475.
  PEŠOUT, Pavel. Ocenění Blanický rytíř uděleno podeváté. Pod Blaníkem, 2007, roč. 11, č. 2, s. 2-6.
  Medaile Akademie věd České republiky pro tři významné vědce. Živa. 2017, č.1, s. 18. ISSN 0044-4812.
  Druh soub.Soubor osobních jmen - regionální osobnosti
  Odkazy (1) - Audiovizuální a elektronické zdroje
  (1) - Literatura pro děti a mládež
  (59) - Odborná literatura, mapy
  (38) - ČLÁNKY
  (8) - Regionální literatura - knihy
  Databáze národních autorit NK ČR
Počet záznamů: 1