Počet záznamů: 1  

Ryba, Bohumil, 1900-1980

 1. Osobní jménoRyba, Bohumil, 1900-1980, PhDr.
  Narození Hradec Králové (Česko) - 08.11.1900
  Úmrtí Černošice (Česko) - 06.02.1980
  Místo působení Brno (Česko)
  Praha (Česko)
  Berlín (Německo)
  Lyon (Francie)
  Mnichov (Německo)
  Paříž (Francie)
  Charakt.Klasický filolog, editor a překladatel z latiny.
  ŽivotopisStudoval na univerzitách v Praze, Paříži, Lyonu, Mnichově a Berlíně. V l. 1925-1934 středoškolský profesor na gymnáziích v Brně a v Praze. V r. 1934 jmenován mimořádným, 1938 řádným profesorem Filozofické fakulty UK v Praze. Člen České akademie věd a umění a Královské české společnosti nauk. V l. 1952-1954 člen korespondent Československé akademie věd. V r. 1953 se stal vedoucím Kabinetu filologické dokumentace ČSAV. Po únorovém převratu 1948 člen ilegální protikomunistické odbojové skupiny. V prosinci 1953 zatčen a odsouzen za velezradu a špionáž k 19 letům vězení. V r. 1960 amnestován. Po propuštění externě spolupracoval s Kabinetem pro studia řecká, římská a latinská ČSAV a později s Památníkem národního písemnictví. V l. 1968-1973 vedoucí vědecký pracovník Ústředního archivu ČSAV. Zpracovával soupisy rukopisů církevních knihoven. - Ve své badatelské práci se zaměřil na klasickou antickou literaturu, na latinské středověké, humanistické a barokní písemnictví v českých zemích. Zabýval se i nejstaršími latinsky psanými kronikami a legendami. Iniciátor vydání Slovníku středověké latiny v českých zemích. Překladatel z latiny.
  Klíč.slovafilologové * editoři * překladatelé * učitelé * středoškolští pedagogové * vysokoškolští pedagogové
  CitaceTOMEŠ, Josef a kol. Český biografický slovník XX. století. III. díl. Praha: Paseka, 1999, s. 69.
  ŠLECHTOVÁ, Alena, LEVORA, Josef. Členové České akademie věd a umění 1890-1952. Vyd. 2. Praha: Academia, 2004, s. 255.
  Druh soub.Soubor osobních jmen - regionální osobnosti
  Odkazy (1) - Beletrie
  (8) - Odborná literatura, mapy
  (1) - Zvukové dokumenty
  Databáze národních autorit NK ČR
Počet záznamů: 1