Počet záznamů: 1  

Kaple sv. Jana Nepomuckého (Nymburk, Česko)

 1. Jméno korporaceKaple sv. Jana Nepomuckého (Nymburk, Česko)
  Jiné jméno(Dřívější záhlaví) Kostel Panny Marie Růžencové
  Místo Nymburk (Česko), Tyršova
  Události1667 - raněbarokní úprava kostela
  1741 - pozdněbarokní úprava
  1785 - zrušen kostel Nanebevzetí Panny Marie
  1860 - dokončena přestavba na kapli sv. Jana Nepomuckého
  PopisV historickém centru města, při východní zdi Hálkova městského divadla a Základní škole v Tyršově ulici. - Původně zde stával dominikánský klášterní kostel Panny Marie Růžencové, jako gotický vystavěný koncem 13. stol. Během husitských válek byl vypálen, zčásti zachován. Po r. 1667 byl (současně s klášterem) pro dominikány raně barokně upraven podle plánů P. Spinettiho, r. 1741 ještě barokně upraven. Spolu s klášterem byl zrušen v r. 1785. Kostel r. 1819 odkoupilo město, v lodi byl potom sklad obílí, sena a slámy, v r. 1871 byla na místě z větší části zbořené chrámové lodi vystavěna radnice a v l. 1935-1936 bylo vedle kaple vystavěno moderní městské divadlo. - Presbytář bývalého kostela Panny Marie Růžencové nechal v l. 1857-1860 na vlastní náklady přestavět Jan Nepomuk Zedrich podle plánů architekta B. Grubera na školní kapli a rodinnou hrobku. Kaple byla zasvěcena sv. Janu Nepomuckému. Na místě dominikánského areálu byla v r. 1882 postavena chlapecká škola a v l. 1889-1891 dívčí škola (dnešní Základní škola). - Kaple představuje raně gotickou, cihlovou, obdélnou, pětiboce uzavřenou stavbu, členěnou vysokými gotickými okny a opěráky. Okna byla v baroku snížena a segmentově uzavřena. Uvnitř kaple barokní (z r. 1741?) valená klenba s lunetami, stěny členěné pilastry, empírová kruchta z doby okolo r. 1857. Na půdě nad barokní klenbou zůstalo zachované ostění původních oken a zbytky gotických kleneb. - Také v prostorách kaple bylo později skladiště. Dnes je využívána pro kulturní účely.
  Klíč.slovakaple * kostely * klášterní kostely * kláštery * zaniklé kláštery * gotika * novogotika
  CitacePOCHE, Emanuel; et al. Umělecké památky Čech. 1. vyd. Sv. 2. Praha: Academia, 1978, s. 515.
  KUČA, Karel. Města a městečka v Čechách na Moravě a ve Slezsku. 1. vyd. Díl 4. Praha: Libri, 2000, s. 530.
  ČERNÝ, Jiří. Zastavení 14. - Významné objekty města. Městský zpravodaj [města Nymburka], leden-únor 2006, s. 2.
  Viz též souvísející Hálkovo městské divadlo (Nymburk, Česko)
  Druh soub.Soubor jmen korporací - regionální památky
  Odkazy (2) - Soubor jmen korporací - regionální památky
  (37) - ČLÁNKY
  Kaple sv. Jana Nepomuckého (Nymburk, Česko)

  korporace

Počet záznamů: 1