Počet záznamů: 1  

Kostel sv. Víta (Kojetice, Česko)

 1. Jméno korporaceKostel sv. Víta (Kojetice, Česko)
  Místo Kojetice (Česko)
  Vznik1260 - pravděpodobné datum stavby kostela
  Události1271 - první zmínka o kostele
  1878 - odhalení gotických nástěnných maleb
  1970 - znovuodhalení maleb
  Osobnosti Bareš, Petr - malíř a restaurátor
  PopisNa návsi, uprostřed hřbitova. - První písemná zpráva o kostele v Kojeticích je z r. 1271, tehdy zde děkan Vít od svatovítské kapituly postavil na svůj náklad kostel s románskými kamennými zdmi, s krovem a věží. Datum stavby není sice udáno, obecně se uvádí rok 1260. Ve 14. stol. byla zvýšena věž a přistaven gotický presbytář. Po r. 1666 byl kostel barokně opraven, v té době přistavěna sakristie. Další renovace a úprava kostela proběhla v r. 1822. - Jedná se o obdélný, jednolodní kostel s obdélným, polygonálně ukončeným presbytářem se čtvercovou sakristií a obdélnou předsíní, s přístavkem po severní straně kostela a s hranolovou věží v průčelí. Vnějšek členěn hrotitými okny, v závěru opěráky s vyžlabenou římsou. Ve věži zdvojené hrotité okénko. Presbytář sklenut jedním polem žebrové klenby a paprsčitě v závěru na obličejové, kružbové a římsové konzoly. Na severní straně trojúhelníkovitě ukončený sanktuář, na jižní straně dvoudílné sedile s obličejovou konzolou uprostřed. Loď zaklenuta valenou klenbou s lunetami, triumfální oblouk s vyžlabenou římsou na pilířích. - Zařízení: barokní, ze 17. a 18. stol. Hlavní oltář raně barokní, nověji upravený, s obrazem českých patronů; boční oltář s obrazem Smrti Františka Xaverského od A. Stevense ze Steinfelsu; boční oltář Nejsvětější Trojice; raně barokní kazatelna; cínová křtitelnice. Hlavní dřevěné dveře s boltcovým ornamentem ze druhé poloviny 17. stol. Protože byl kostel po r. 1993 několikrát vyloupen, byly zbylé cennosti z kostela odvezeny do depozitáře pražského arcibiskupství. - Při opravách omítek kostela v r. 1878 byly odhaleny fragmenty středověkých nástěnných maleb, byly však znovu zakryty. K náhodnému znovuodhalení maleb došlo v r. 1970 při zřizování elektroinstalace. Rozsáhlejší odborný průzkum omítek potvrdil existenci maleb v presbytáři a částečně na stěnách lodi, z finančních důvodů však k restaurování nedošlo. V r. 1988 byla odkryta a restaurována malba Zmrtvýchvstání Krista v sedile jižní stěny presbytáře (ak. mal. Petr Bareš). Restaurování maleb pokračovalo až v r. 1999, díky finančnímu daru paní Hellerové a pana Charlese O. Hellera. V okolí sedile byly odkryty malby Ukřižování, Ukládání do hrobu, Nanebevzetí Ježíše Krista a Seslání Ducha Svatého, restaurátorské práce na nich stále pokračují.
  Klíč.slovakostely * nástěnné malby * fresky * románský sloh * gotika * baroko
  CitacePOCHE, Emanuel; et al. Umělecké památky Čech. 1. vyd. Sv. 2. Praha: Academia, 1978, s. 80.
  Povodí Mratínského potoka a jeho okolí. 1. vyd. Líbeznice: Svazek obcí Region povodí Mratínského potoka, 2006, s. 121-122.
  Obec Kojetice: okres Praha-východ [online]. [cit. 2006-03-21]. Dostupné z: http://www.kojetice.cz/.
  Druh soub.Soubor jmen korporací - regionální památky
  Odkazy (7) - ČLÁNKY
  (1) - Regionální literatura - knihy
Počet záznamů: 1  

  Tyto stránky využívají soubory cookies, které usnadňují jejich prohlížení. Další informace o tom jak používáme cookies.