Počet záznamů: 1  

Kostel sv. Archanděla Michaela (Mělnické Vtelno, Česko)

 1. Jméno korporaceKostel sv. Archanděla Michaela (Mělnické Vtelno, Česko)
  Jiné jménoKostel sv. Michaela Archanděla (Mělnické Vtelno, Česko)
  Místo Mělnické Vtelno (Česko)
  Události1260 - první zmínka o kostelu
  1760 - barokní přestavba kostela
  1995 - rekonstrukce kostela
  PopisV jihovýchodní části návsi. - Kostel ve Vtelně doložen již od r. 1260, ve 14. stol. byl kostelem farním. Býval spojen podzemní chodbou s vtelenskou tvrzí (na místě dnešních domů čp. 6, 9, 8 a 78). Původně to býval dřevěný kostelík, okolo kterého byl prý za plného provozu (konání bohoslužeb nebylo přerušeno) stavěn kostel nový, zděný. Teprve po dokončení stavby byl dřevěný kostelík uvnitř stržen. Za Vtelenských ze Vtelna byl kostel doosazen zvony, za hraběnky Černínové z Chudenic byl v l. 1760-1766 přestavěn barokně. - Jedná se o barokní, jednolodní, obdélný, vně trojboce ukončený kostel s obdélnou sakristií po severní straně. Průčelí (se zkosenými nárožími a středovým rizalitem) členěno pilastry a prolomeno obdélným portálem a oknem s polokruhovým záklenkem a zakončeno kladím, jehož římsa vybíhá nad středovým rizalitem v trojúhelný štít. Z nízkého atikového pásma vybíhá hranolová věž s pilastry, polokruhově ukončenými okny a s mansardovou bání. Boční fasády členěny lizény a obdélnými okny se segmentovým záklenkem. Presbytář sklenut plackou a v závěru konchou, loď valenou klenbou s lunetami, podvěží valenou klenbou se stýkajícími se lunetami a sakristie valeně s lunetami. - Zařízení: hlavní oltář barokní, s obrazem Oslava Panny Marie; dva boční rokokové oltáře Krista a Panny Marie; rokoková kazatelna; barokní lavice; cínová křtitelnice. Dva znakové náhrobky Mikuláše Vtelenského ze Vtelna a jeho manželky Doroty, rozené Smolíkové ze Slávic, z l. 1612 a 1613. Ve věži kostela zavěšeny tři zvony. - Poslední rekonstrukce kostela proběhla v r. 1995.
  Klíč.slovakostely * farní kostely * náhrobky * zvony * baroko * rokoko
  CitacePOCHE, Emanuel; et al. Umělecké památky Čech. 1. vyd. Sv. 2. Praha: Academia, 1978, s. 366.
  DUSÍLKOVÁ, Hana a kol. Mělnické Vtelno: dějiny vsi, která se nestala městečkem. Hostivice: Petr Prášil, 2010, s. 51-55.
  Viz též souvísející Zvony
  Druh soub.Soubor jmen korporací - regionální památky
  Odkazy (1) - Soubor jmen korporací - regionální památky
  (5) - ČLÁNKY
  Kostel sv. Archanděla Michaela (Mělnické Vtelno, Česko)

  korporace

Počet záznamů: 1