Počet záznamů: 1  

Přírodní rezervace Vrch Baba u Kosmonos (Česko)

 1. Geografické jménoPřírodní rezervace Vrch Baba u Kosmonos (Česko)
  Jiné jménoVrch Baba (Česko : přírodní rezervace)
  OkresMladá Boleslav
  Vznik11.10.1950 - vyhláška MŠVU
  PopisNachází se mezi Bakovem nad Jizerou, Kosmonosy a Horními Stakorami. Důvodem ochrany je komplex lesních a nelesních ekosystémů s koncentrací významných typů biotopů na rozložitém neovulkanickém souvrší Baby (363 m n.m.), Dědka (358 m n.m.) a vrchu Brejlova (349 m n.m.). Vrcholy jsou narušeny jednak četnými trhlinami, jednak starou těžbou. Význačné jsou četné sesuvy. Na vulkanitech jsou půdními typy rankery a eubazické hnědé lesní půdy, na slínovcích půdy rázu pararendzin. Podstatnou část tvoří habrové doubravy, na severní svahy jsou vázány květnaté bučiny, na jižní a jihovýchodní teplomilné doubravy, na svazích se skeletovými půdami i suťové porosty. Vodní společenstva rybníků jsou lemována rákosinami a místy i slatinnými loukami. Je zde registrováno přes 450 taxonů vyšších rostlin a 22 typů přírodních biotopů. Mezi vzácné a chráněné druhy patří orchideje vstavač nachový, korálice trojklanná, okrotice bílá aj.
  Klíč.slovapřírodní rezervace * vrchy * chráněné druhy
  CitaceNĚMEC, Jan, LOŽEK, Vojen (ed.). Chráněná území ČR 1. 1. vyd. Praha: Consult, 1996, s. 156-157.
  PETŘÍČEK, Václav, Botanický výzkum a ochrana přírodní rezervace Vrch Baba u Kosmonos. Boleslavica´13. 2013, roč. VI, s. 153-167.
  Druh soub.Soubor geografických jmen - regionální místopis
  Odkazy (6) - ČLÁNKY
  geografický název

  geografický název

Počet záznamů: 1