Počet záznamů: 1  

Park Teyrovských (Horní Mokropsy,Všenory, Česko)

 1. Geografické jménoPark Teyrovských (Horní Mokropsy,Všenory, Česko)
  Místo Horní Mokropsy (Všenory, Česko)
  Vznik1927 - park dokončen
  Osobnosti Teyrovský, Edmund, - zakladatel parku
  Dlabač, Alois, - architekt
  PopisZbytky rozsáhlého přírodně krajinářského parku mezi zástavbou západně od kostela sv. Václava v Horních Mokropsích. Park na úbočí návrší Homolka nechal vybudovat v l. 1926-1927 majitel pražských čistíren Ing. Edmund Teyrovský. Původně se mělo jednat o tzv. romantický šlechtický park (voluptuár). Autorem projektu byl architekt Alois Dlabač. V parku byly umístěny sochy, balustrády, kamenné nápisy, pavilony, rybníček a cizokrajná vegetace (např. cedr a tisovec). Vedle sochy sv. Václava tu byla v r. 1927 odhalena socha M. J. Husy od sochaře Čeňka Vosmíka. Stávala zde ještě socha J. A. Komenského, která byla zničena. Na první podestě schodiště je epitaf věnovaný památce arch. Dlabače s jeho reliéfním poprsím. Níže je umístěna betonová jezdecká socha Jana Žižky z Trocnova. Park rozdělovala na dvě části nově zřízená komunikace (dnešní ulice Karla Majera), která spojila do té doby izolované vsi Horní Mokropsy a Všenory - obě části parku byly spojeny podchodem pod touto komunikací. V 50. l. 20. stol. byl areál parku rozparcelován a rozprodán.
  Klíč.slovaparky * sochy * pavilony
  CitaceSAHÁNKOVÁ, A. Z historie. Všenorský zpravodaj. 2010, č. 2, s. 6.
  STORM, Vojtěch. Zahrada Ing. Teyrovského. Všenorský zpravodaj. 2012, č. 4, s. 5.
  Druh soub.Soubor geografických jmen - regionální místopis
  Park Teyrovských (Horní Mokropsy,Všenory, Česko)

  geografický název

Počet záznamů: 1