Počet záznamů: 1  

Přírodní park Džbán (Česko)

 1. Geografické jménoPřírodní park Džbán (Česko)
  Jiné jménoDžbán (Česko : přírodní park)
  Viz též Džbán (Česko : vrchovina)
  Kamenné řady u Kounova (Česko : naučná stezka)
  Louny (Česko : oblast)
  Místo Kladno (Česko : oblast)
  Rakovník (Česko: oblast)
  Louny (Česko : oblast)
  Vznik1994 - vyhlášen Přírodní park Džbán
  URLhttp://aleph.nkp.cz/aleph-cgi/show_map?ll=50.26894,13.63483&z=12
  PopisPlochá vrchovina v severozápadní části středních Čech, na území okresů Kladno, Rakovník a Louny, okrajový celek Brdské oblasti mezi Dolnooharskou tabulí a Rakovnickou pahorkatinou, v užším smyslu pak jeho nejvyšší nejvýraznější bod (535 m), asi 4 km severozápadně od obce Řevničov, při křižovatce silnic. - Rozloha: 416 km 2. - Úkolem je zachování unikátní krajiny džbánské křídové tabule s významnými estetickými hodnotami, zejména s ohledem na geomorfologii území, lesní porosty, charakteristickou flóru a faunu a rozptýlenou mimolesní zeleň. - Jedná se o tabulovou plošinu tektonickými pohyby vyzdviženou nad okolí, s úklonem směrem k severu. Erozí je rozčleněna na řadu úzkých vrchů, plošin a hřbetů. Pozvolné přechody mezi údolími a plošinami zde často chybí, vytvářejí se prudké bílé útesové zlomy různé výšky, kolmé opukové stěny, označované jako „bílé stráně“. Z pohledu od jihu působí Džbán jako horské lesnaté pásmo. Je pramennou oblastí, probíhá jím rozvodnice povodí Ohře, Berounky a Vltavy. - Z geomorfologického hlediska území tvoří usazeniny druhohorního křídového moře, nápadně červené jemnozrnné pískovce, jílovce a slínovce (opuky). - Půdy tvoří na velké části území jen tenkou vrstvu s velkými úlomky kamenů. Převažují zde hnědé půdy, na svazích a na výchozech slínů silně vápenité humusokarbonátové červené půdy (chmelnice), na pěnovcích a mokřadech se tvoří slatiny, na vyschlých pěnovcích vysoce vápenité rendziny, v kyselém prostředí (u obce Třtice) vzniklo rozsáhlé rašeliniště přechodového typu. - Lesy (65 % Džbánska)dnes pozměněné, místy zachovány přirozené smíšené porosty. Převažují borové a habrové doubravy, někde dochovány podhorské bučiny. Členitý terén Džbánu vytváří mikroklimatické podmínky pro řadu vzácných druhů rostlin a živočichů. Byla zde vyhlášena celá řada zvláště chráněných území, významných krajinných prvků a památných stromů. Roste zde např. vzácná kýchavice černá, plicník úzkolistý azurový, lilie zlatohlávek, zimostrázek alpinský, lýkovec jedovatý, medovník meduňkolistý, medvědice léčivá, kavyl vláskatý a Ivanův, koniklec luční, hlaváček jarní aj. Velmi vzácný je kdysi hojně rozšířený jalovec obecný. Žijí zde běžné druhy zvěře (rozšířen je muflon i jezevec lesní), plazů a obojživelníků (vzácně i mlok skvrnitý). Hnízdí zde běžné druhy ptáků (např. krahujec obecný, jestřáb lesní, sýček obecný, kalous ušatý, výr velký). Fauna však zatím nebyla dopodrobna prozkoumána. - Území bylo také již od pravěku osídleno (záhadné kamenné řady u Kounova), nacházela se zde keltská i slovanská hradiště (Rovina, Dřevíč, Mšecké Žehrovice, Libušín), středověké tvrze a hrady (zříceniny Pravda a Džbán). - Na území Džbánu byly vybudovány dvě naučné stezky: Naučná stezka Kounovské kamenné řady a Naučná stezka Novostrašecko. - Ochrana území spočívá především v usměrňování výstavby ve volné krajině a usměrňování změn současné skladby a rozsahu zemědělských a lesních kultur. Výstavba chat a zahradních domků do volné krajiny je zcela nežádoucí.
  Klíč.slovavrchoviny * přírodní parky * chráněná území * geomorfologie * půdy * lesy * stepi * slatiny * rašeliniště * mokřady * rostliny * živočichové * naučné stezky
  CitaceDEMEK, Jaromír; et al. Hory a nížiny. 1. vyd. Praha: Academia, 1987, s. 177.
  Okolí Prahy západ. 1. vyd. Praha: Olympia, 1990, s. 223.
  ŠKOUDLÍNOVÁ, Alena. Přírodní park Džbán. Rakovník: Rabasova galerie, 1998, s. [1-20].
  Přírodní park Džbán [online]. [cit. 2005-08-01]. Dostupné z: http://horesovice.unas.cz/dzban.htm.
  Druh soub.Soubor geografických jmen - regionální místopis
  Odkazy (1) - Soubor jmen korporací - regionální památky
  (12) - Soubor geografických jmen - regionální místopis
  (1) - Beletrie
  (3) - Odborná literatura, mapy
  (18) - ČLÁNKY
  (9) - Regionální literatura - knihy
  Databáze národních autorit NK ČR

Mapa

Přírodní park Džbán (Česko)

Zobrazit na Mapy.cz

GPS: 50°16'8.04"N, 13°38'5.28"E

GPS: 50°16'8.04"N, 13°38'5.28"E

Počet záznamů: 1  

  Tyto stránky využívají soubory cookies, které usnadňují jejich prohlížení. Další informace o tom jak používáme cookies.