Počet záznamů: 1  

Přírodní rezervace Getsemanka (Příbram-oblast, Česko)

 1. Geografické jménoPřírodní rezervace Getsemanka (Příbram-oblast, Česko)
  Jiné jménoGetsemanka I a II
  Místo Brdy, hory (Česko)
  Přírodní park Třemšín (Česko)
  OkresPříbram
  Vznik21.12.1987 - výnos MK ČSR
  PopisAsi 4 km severozápadně od vrchu Třemšín. Jde o dvě plochy v oblasti hřbetu mezi kótami 744 m (Na skalách) a 800 m (Nad Marástkem), západně od Hutí pod Třemšínem. Součást Přírodního parku Třemšín. - Rozloha: 27,76 ha; nadmořská výška: 686-750 m. - Území tvořeno kralupsko-zbraslavskými skupinami starohor. Plochý vrchol Getsemanky složen převážně z čedičových hornin, středně skloněný svah při hraně z buližníků zakrývajících břidlice a droby. Půda je zde hnědá lesní, na spilitech výživná, chudá na buližnících, přechází do glejů až náslatí. Území je ukázkou původních horských brdských lesů s výskytem buků, javorů, jilmů, jasanů a řídce i jedlí. Rostou zde převážně květnaté bučiny, na hraně severního svahu přecházejí doklenové bučiny s měsíčnicí, na prameništi porost olše lepkavé. Vyskytuje se zde ohrožená houba cecatka třástnatá a dutohlávka norská, která byla dosud nalezena v Čechách pouze na Šumavě a v Brdech. Z rostlin: oměj vlčí, orlíček, kyčelnice cibulkonosná a devítilistá, čarovník alpský apod. Žije zde bohatá drobná fauna, především četní plži, brouci (střevlíci a mandelinky), z ptáků převážně druhy horských lesů (sýkora parukářka a uhelníček, datel černý). Stanoviště jelenů a jelenců.
  Klíč.slovachráněná území * přírodní rezervace * geomorfologie * půdy * lesy * rostliny * houby * živočichové * brouci * plži * vysoká zvěř
  CitaceStřední Povltaví. 1. vyd. Praha: Olympia, 1984, s. 194.
  NĚMEC, Jan, LOŽEK, Vojen (ed.). Chráněná území ČR 1. 1. vyd. Praha: Consult, 1996, s. 165.
  Druh soub.Soubor geografických jmen - regionální místopis
  Odkazy (2) - ČLÁNKY
  Přírodní rezervace Getsemanka (Příbram-oblast, Česko)

  geografický název

Počet záznamů: 1