Počet záznamů: 1  

Kostel sv. Petra a Pavla (Slapy, Praha-západ, Česko)

 1. Jméno korporaceKostel sv. Petra a Pavla (Slapy, Praha-západ, Česko)
  Jiné jménoKostel sv. Petra a Pavla ve Slapech
  Kostel svatého Petra a Pavla ve Slapech
  Místo Slapy (Praha-západ, Česko)
  Události1137 - postavena bazilika sv. Gotharda
  1716 - vysvěcen kostel sv. Petra a Pavla
  Osobnosti Santini, Jan Blažej - architekt
  Rudl, Zikmund - malíř, restaurátor
  URLhttps://cs.wikipedia.org/wiki/Kostel_svat%C3%A9ho_Petra_a_Pavla_(Slapy)
  PopisV obci na kopci. – Původně zde údajně před r. 1137 vladyka Mladota nechal postavit patrně románský kostel (baziliku) sv. Gotharda. Vyšehradský kanovník František (první pokračovatel Kosmovy kroniky) uvádí, že se v tom kostele událo zázračné uzdravení chromé stařeny z Běstviny u Čáslavě. Od r. 1292 kostel náležel ke zbraslavskému klášteru. Během třicetileté války pobořen, na jeho místě zbraslavští cisterciáci nechali postavili nový barokní kostel sv. Petra a Pavla. Zahájení stavby bylo podle starších pramenů datována k roku 1693, současné prameny se přiklánějí spíše k pozdějšímu datumu kolem roku 1704. Vysvěcen byl kostel v r. 1716. Autorem dokončení stavby byl významný barokní architekt Jan Blažej Santini-Aichel. V majetku zbraslavského kláštera zůstal až do zrušení řádu r. 1785. V l. 1911-1912 byl kostel rekonstruován a byly zde odhaleny nástěnné malby, také malovaný znak zbraslavského opata Tomáše Budecia s datem 1716. – Osmiboká loď s osmibokou věží v průčelí, z druhé strany kostela připojen obdélný, trojboce ukončený presbytář. Vnějšek kostela členěn lizénovými rámci. Presbytář sklenut valeně a v závěru lunetami, loď sklenuta cihlovou polygonální kupolí s lucernou. Jehlancovitá stříška lucerny nad kopulí ukončena osmicípou hvězdou, dvojitá střecha u zvonice kovovým ozdobným křížem, na střeše presbytáře zkřížené klíče (atributy sv. Petra). Do věže vestavěna kruchta. Věž sklenuta v přízemí valeně s lunetami. Při opravě kostela v jednotlivých polích kupole lodi objeveny původní fresky českých patronů sv. Vojtěcha, Václava, Prokopa, Víta, Jana Nepomuckého a patronů nynějšího chrámu sv. Petra a Pavla. Fresky (obnoveny r. 1912 akademickým malířem Zikmundem Rudlem); za hlavním oltářem freska sv. Bernarda. – Zařízení: hlavní oltář a čtyři oltáře (Sv. Rodiny, sv. Jana Nepomuckého, sv. mučedníků a sv. Františka) barokní, z první poloviny 18. stol.; barokní cínová křtitelnice a varhany. Náhrobky z r. 1748 a 1786. Obraz Panny Marie Zbraslavské je kopií vzácného obrazu v byzantském slohu. Originál obrazu, který klášteru daroval jeho zakladatel král Václav II., dnes ve Zbraslavském klášteru. – Okolo kostela hřbitov s barokní márnicí.
  Klíč.slovakostely * kláštery * fresky * obrazy * byzantský sloh * románský sloh * baroko
  CitacePOCHE, Emanuel; et al. Umělecké památky Čech. 1. vyd. Sv. 3. Praha: Academia, 1980, s. 341.
  Střední Povltaví. 1. vyd. Praha: Olympia, 1984, s. 271.
  MACEK, Petr a kolektiv. Slapy&Santini: barokní kostel sv. Petra a Pavla. Slapy: Jiří Sušanka – Pompei, 2016. 140 s.
  Druh soub.Soubor jmen korporací - regionální památky
  Odkazy (1) - Odborná literatura, mapy
  (4) - ČLÁNKY
  (1) - Regionální literatura - knihy
  Databáze národních autorit NK ČR
  Kostel sv. Petra a Pavla (Slapy, Praha-západ, Česko)

  korporace

Počet záznamů: 1