Počet záznamů: 1  

Bazilika Nanebevzetí Panny Marie (Svatá Hora, Příbram, Česko)

 1. Jméno korporaceBazilika Nanebevzetí Panny Marie (Svatá Hora, Příbram, Česko)
  Jiné jménoPoutní kostel Nanebevzetí Panny Marie na Svaté Hoře
  Chrám Nanebevzetí Panny Marie na Svaté Hoře
  Místo Svatá Hora (Příbram, Česko)
  Události1658 - kaple rozšířena o boční kaple
  1751 - dokončena přestavba kaple na kostel
  1903 - oprava kostela
  1905 - povýšení Svaté Hory na baziliku
  1988 - rozsáhlá rekonstrukce kostela
  Osobnosti Lurago, Carlo, - stavitel
  Pius X. - papež
  PopisCentrální stavba poutního místa na Svaté Hoře u Příbrami. - Podle pověsti dal kapli Panně Marii postavit ve 13. stol. rytíř z rodu Malovců, když ho zachránila před loupežníky. První písemná zpráva o Svaté Hoře v listině Zbyňka Zajíce z Hazmburka již r. 1406. Podle historika Bohuslava Balbína vznikla kaple asi počátkem 16. stol. Jednalo se o prostou jednoduchou stavbu bez dveří, patrně od počátku zasvěcenou Nanebevzetí Panny Marie (části zdiva kaple snad zachovány ve zdech dnešního kostela). Vzácná dřevěná soška Panny Marie Svatohorské s Jezulátkem (údajně ji vyřezal r. 1348 sám arcibiskup Arnošt z Pardubic) byla do kaple na Svaté Hoře přenesena podle různých pramenů v rozmezí od první poloviny 16. stol. do r. 1620. Od té doby začala na Svatou Horu putovat procesí věřících. O kapli zpočátku pečovali poustevníci, nejznámější z nich byl slepý poustevník Jan Procházka (v l. 1632-1639). V r. 1647 kaple dána do stálé správy jezuitům, ti potom kapli a Svatou Horu nákladně přestavěli na honosné poutní místo. Kaple Panny Marie nejprve r. 1658 doplněna na bocích o kaple sv. Ignáce a sv. Františka Xaverského, nad ní vystavěna věž pro zvony a věčné světlo. Podle velkorysého projektu Carla Luraga (na návrh jezuity P. Benjamina Schleyera) byl postupně okolo kaple dostavěn celý církevní komplex. V l. 1745-1751 kaple vyzděna (ochrana před nepřízní počasí) stavitelem A. Schmidtem, čímž dostala podobu dnešního kostela. - Jedná se o obdélnou stavbu (s trojicí otevřených kaplí na východní straně) stojící uprostřed nádvoří komplexu na vysoké terase z tesaných kvádrů, přístupnou schodištěm uprostřed každé strany. Na balustrádě okolo kostela stojí šest soch andělů a šest soch českých patronů od M. Huebera z l. 1699-1701 a dvě novější sochy sv. Víta a sv. Vojtěcha od A. Kloudy, dále původní anonymní sousoší Zvěstování sv. Josefa, sv. Jáchyma a tří soch sv. Janů. Plné boční stěny kostela jsou členěny lizénami a pilastry a třemi pravoúhlými portály. Okna kasulovitá, nad středem střechy je hranolovitý sanktusník s cibulí. Průčelí východní trojice kaplí v celé šíři a výšce kostela, výklenkové mají představěny otevřené spojené arkádové předsíně. Vnitřek kostela a jeho kaplí bohatě zdoben barokními a pseudobarokními štuky a nástěnnými malbami. Dominantou interiéru je vzácný raně barokní až rokokový stříbrný oltář s gotickou soškou Panny Marie Svatohorské. - Po dočasném zrušení jezuitského řádu r. 1773 převzali správu Svaté Hory na 86 let světští administrátoři. V l. 1861-1950 byla Svatá Hora ve správě redemptoristů, kteří nechali r. 1903 kostel opravit a doplnit novou štukovou výzdobou. Po rozsáhlé rekonstrukci povýšil papež Pius X. v r. 1905 Svatou Horu na "baziliku menší". Titul se týkal náboženského významu slova (tj. palác Královny nebes Panny Marie), tehdy se vztahoval na celý poutní areál. Později byl název bazilika užíván již jen pro centrální kostel Nanebevzetí Panny Marie. - Restaurátorské práce na Svaté Hoře byly prováděny soustavně. Nejnovější úprava baziliky je z r. 1988, tehdy zde byla podle návrhu architekta Josefa Vlčka položena nová mramorová podlaha, instalován nový oltář, křeslo, ambon a osvětlovací tělesa a znovu osazen nákladně restaurovaný stříbrný oltář. - Od 24.3.1990 je duchovní správa Svaté Hory opět svěřena redemptoristům.
  Klíč.slovakostely * poutní kostely * kaple * poutní kaple * oltáře * sochy * mariánské památky * gotika * baroko
  CitacePOCHE, Emanuel; et al. Umělecké památky Čech. 1. vyd. Sv. 3. Praha: Academia, 1980, s. 182-184.
  KOPEČEK, Josef. Svatá Hora. Kostelní Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 2006, s. 6-145.
  DOLEŽAL, Daniel. Svatá Hora. 1. vyd. Příbram: Knihkupectví-Antikvariát-Galerie Olšanská & Hyšpler, 1999, s. 6-7.
  Viz též souvísející Stříbrný oltář (Svatá Hora, Příbram, Česko)
  Panna Marie Svatohorská
  Druh soub.Soubor jmen korporací - regionální památky
  Odkazy (2) - Soubor jmen korporací - regionální památky
  (1) - Odborná literatura, mapy
  (89) - ČLÁNKY
  (1) - Regionální literatura - knihy
  Databáze národních autorit NK ČR
  Bazilika Nanebevzetí Panny Marie (Svatá Hora, Příbram, Česko)

  korporace

Mapa

Zobrazit na Mapy.cz

GPS: 49°41'5.96"N, 14°1'2.99"E

GPS: 49°41'5.96"N, 14°1'2.99"E

Počet záznamů: 1