Počet záznamů: 1  

Tvrz (Psáry, Česko)

 1. Jméno korporaceTvrz (Psáry, Česko)
  Místo Psáry (Česko)
  PopisV obci stávaly tvrze dvě. - První stávala u bývalé hospody Michelka (č.p. 28), bývala v majetku Koleje Karlovy. V r. 1417 zde sídlil Zikmund Vok z Valdštejna, v r. 1453 Václav Valečovský z Kněžmostu. R. 1454 opět v držení Univerzity Karlovy, ta statek vlastnila ještě v 16. a 17. stol. Potom vlastníkem konvent Emauzský, od r. 1684 hrabě Antonín Gallas a od r. 1694 Bedřich z Trautmannsdorfu, který tento statek trvale připojil k panství Dolní Břežany. Kdy tvrz u kolejního statku zanikla není známo, stopy po ní byly nalezeny při regulaci potoka Libřice. - Kde stávala druhá tvrz není známo, bývala součástí poplužního dvora, který byl r. 1391 majetkem měšťana Jaklíka, konšela z Jílového. Po r. 1457 tento dvůr koupil Všeslav z Liběchova, získal i další poplužní dvůr v Psárech a při jednom z těchto dvorů postavil novou tvrz, písemně poprvé zmiňovanou v trhové smlouvě z r. 1573. Potom tvrz držela Markéta Vrábská z Liběchova, po ní Kryštof mladší ze Štampachu, Matyáš Pekárek z Poměšic, v r. 1588 Mikuláš Hýzrle z Chodů a v r. 1592 Václav Homut z Harasova. Během třicetileté války dvůr i tvrz zpustly, v r. 1650 prodala vdova Anna Homutová z Hrušova „dvůr pustý s tvrzí zkaženou“ Martinu Dubskému z Vitiněvsi. Také tato tvrz již obnovena nebyla.
  Klíč.slovatvrze * zaniklé tvrze * poplužní dvory
  CitaceŠAFRÁNEK BŘEVNOVSKÝ, Josef M. Soupis hradů, letohrádků, paláců, tvrzí a zámků v Českých zemích. 2. vyd. Díl 4. Praha: Evans, 1996, s. 108.
  SEDLÁČEK, August. Hrady, zámky a tvrze království Českého. 2. vyd. Díl 15. Praha: Argo, 1998, s. 213-214.
  VRBA, Jan. Psáry: historie [online]. [cit. 2004-05-17]. Dostupné z: http://www.psary.cz/.
  Druh soub.Soubor jmen korporací - regionální památky
  Odkazy (5) - ČLÁNKY
  korporace

  korporace

Počet záznamů: 1