Počet záznamů: 1  

Tvrz (Pořešice, Česko)

 1. Jméno korporaceTvrz (Pořešice, Česko)
  Místo Pořešice (Česko)
  PopisExistence zdejší tvrze zachována pouze v ústním podání. Podle něho stávala v místech objektu při domě čp. 2., kde se dochoval pozdně gotický portál, v patře úzká střílnová okénka a zbytky renesančních sgrafit. - Jednalo se o vysokou čtvercovou patrovou stavbu z lomového kamene, půlkruhově zaklenutou. Podle dopisu Karla Petříka (řídícího v Počepicích) z r. 1888 byla zeď tvrze "vyzdvižena až do rovnosti a na ní krancle o sedmi podkovových cihlových ozdobách". Tvrz bývala přístupná branou, zbořenou r. 1894. Brána byla majetkem hospodářů z čp. 19 a 20. Později tvrz sloužila jako sýpka. - V dnešní době portál z objektu odstraněn.
  Klíč.slovatvrze * zaniklé tvrze * sýpky * portály * sgrafita * gotika * renesance
  CitaceŠAFRÁNEK BŘEVNOVSKÝ, Josef M. Soupis hradů, letohrádků, paláců, tvrzí a zámků v Českých zemích. 2. vyd. Díl 4. Praha: Evans, 1996, s. 94.
  SEDLÁČEK, August. Hrady, zámky a tvrze království Českého. 2. vyd. Díl 15. Praha: Argo, 1998, s. 150.
  Střední Povltaví: Zvíkov a Orlík: 1: 50 000. 2. vyd. Praha: Klub českých turistů, 1999.
  Druh soub.Soubor jmen korporací - regionální památky
  korporace

  korporace

Počet záznamů: 1