Počet záznamů: 1  

Přírodní rezervace Kopeč (Mělník-oblast, Česko)

 1. Geografické jménoPřírodní rezervace Kopeč (Mělník-oblast, Česko)
  Jiné jménoKopeč
  OkresMělník
  Vznik03.02.1946 - výnos MŠO
  PopisPřírodní rezervace na menších čedičových pahorcích zvaných Menší vrch a Homolka, východně od obce Kopeč. - Rozloha: 2,02 ha; nadmořská výška: 210-226 m. - Úkolem je ochrana společenstev teplomilných trávníků a skalních výchozů s výskytem vzácné traviny, lipnice bádenské. - Území tvořeno třetihorními horninami (augitit) s křídovými sedimenty a starohorními vyvřelinami (spility) na úpatí svahů, pokryto mělkými, skeletovými půdami typu rendzin. - Z významných rostlinných druhů, kromě lipnice bádenské, zde roste např. hlaváček jarní, dvojštítek rakouský, kozinec rakouský, zvonek klubkatý, kavyl vláskový a řada dalších druhů. Porost je bezlesý. - Žije zde významná fauna bezobratlých, vzácný je výskyt pavouka Pardosa bifasciata a Trochosa robusta a plže Oxychilus villae. Z plazů hojná ještěrka obecná. - V 50. l. 20. stol. byly na jedné třetině území pokusně vysazeny cizí dřeviny, které však následně nebyly odstraněny a změnily charakter bylinného patra v neprospěch stepních druhů. V r. 1993 byla zahájena první etapa asanačních zásahů, při nich byly odstraněny nežádoucí dřeviny. Ochrana území spočívá v likvidaci porostů akátu, obnově pastvin a kosení.
  Klíč.slovapřírodní rezervace * chráněná území * geomorfologie * teplomilné rostliny * chráněné druhy * pavouci * plži
  CitaceNĚMEC, Jan, LOŽEK, Vojen (ed.). Chráněná území ČR 1. 1. vyd. Praha: Consult, 1999, s. 100-101.
  Druh soub.Soubor geografických jmen - regionální místopis
  Odkazy (3) - ČLÁNKY
  geografický název

  geografický název

Počet záznamů: 1