Počet záznamů: 1  

Lesnická práce

  1. Lesnická

    Lesnická práce : časopis vydávaný Čs. maticí lesnickou a věnovaný lesnické vědě a praxi. -- Roč. 1, č. 1 (1922)-. -- Písek : Čs. matice lesnická, [1922]-. -- [1939-1944] Písek : Matice lesnická. -- [1945-1948] Písek : Čs. matice lesnická. -- [1948-1950] Praha : Lesnické kult. ústředí při Čs. akad. zem. v Praze. -- [1951-1953] Praha : Brázda. -- [1953]-1990 Praha : Státní zemědělské nakladatelství. -- 1991-1993 Praha : Brázda. -- 1993-1994 Praha : Silvaco. -- 1995-1997 Praha : Silva Regina. -- 1997- Kostelec nad Černými lesy : Lesnická práce. -- 29-30 cm. -- Název v č. 4-12/1994: Les. -- Podnázev od r. 1939: měsíčník vydávaný Maticí lesnickou v Písku a věnovaný lesnické vědě a praxi. -- Podnázev od r. 1948: měsíčník pro lesnickou vědu a praxi. -- Podnázev od r. 1950: časopis pro lesnickou vědu a praxi. -- Podnázev od r. 1952: časopis ministerstva lesů a dřevařského průmyslu v Praze. -- 1980-1992 bez podnázvu. -- Podnázev od r. 1993: časopis pro lesníky a majitele lesů. -- Podnázev od r. 1994: časopis pro lesníky, myslivce a vlastníky lesa. -- Podnázev od r. 1997: časopis pro lesnickou vědu a praxi. -- Podnázev od r. 2014: časopis pro lesnicko-dřevařskou vědu a praxi. -- Resumé: Odborné články z oblasti lesního hospodářství, prvotního zpracování dřeva a myslivosti. Informace o hospodaření v lesích pro vlastníky lesa, populárně naučné články o lese a myslivosti. Časopis je určen pro vlastníky lesa a odborné lesní hospodáře, žáky lesnických škol. -- 1x měsíčně. -- Vydání na jiném nosiči: Lesnická práce (On-line) 1212-8449. -- ISSN : 0322-9254.

    lesnictví * lesní hospodářství * odborné časopisy
    630 * (051)-027.561
    630 - Lesnictví

Počet záznamů: 1