Počet záznamů: 1  

Chemické listy

  1. Chemické

    Chemické listy. -- [Roč. 45, č. 1 (1951)]-. -- Praha : Průmyslové vydavatelství, [1951]-. -- 1954-1967 Praha : ČSAV. -- 1968-1991 Praha : Academia. -- 1992-1992 Praha : Československá společnost chemická,. -- 1993- Praha : Česká společnost chemická,. -- 28 cm. -- V tiráži do r. 1999 název též anglicky: Chemical papers (Prague). -- Podnázev v tiráži od č. 4/1998 do č. 1/2003: časopis Asociace českých chemických společností. -- Od r. 1997 je součástí časopisu 4x ročně Bulletin českých chemických společností (název od č. 2/1998: Bulletin Asociace českých chemických společností), s vlastním ročníkováním a číslováním. -- V l. 2003-2014 vycházela s označením "S" sympoziální řada. -- Vydává Česká společnost chemická jako časopis Asociace českých chemických společností. -- Vydáváno ve spolupráci s: Vysokou školou chemicko-technologickou v Praze, Fakultou chemicko-technologickou Univerzity Pardubice, Českou společností průmyslové chemie, Ústavem organické chemie a biochemie AV ČR. -- Supplementy vycházejí v tištěné podobě nebo na CD-ROM. -- Resumé: Chemické listy přinášejí původní práce o výsledcích výzkumu na pracovištích vědeckých ústavů, vysokých škol a průmyslových závodů z oboru chemie. -- 1x měsíčně. -- Vydání na jiném nosiči: Chemické listy (CD-ROM) 1803-2389. -- Vydání na jiném nosiči: Chemické listy (On-line) 1213-7103. -- Absorboval: Bulletin českých chemických společností sv. Praha : Česká společnost chemická : 1996-[1999]. -- Dříve jako: Chemické listy pro vědu a průmysl 0366-6832. -- Dále částečně jako: Czech Chemical Society Symposium Series 2336-7202 Praha : Česká společnost chemická, 2015-. -- ISSN : 0009-2770.
    I. Univerzita Pardubice. Chemicko-technologická fakulta II. Vysoká škola chemicko-technologická v Praze III. Česká společnost průmyslové chemie IV. Ústav organické chemie a biochemie (Akademie věd ČR)


    chemie * chemický výzkum * odborné časopisy54 - Chemie. Mineralogické vědy

Počet záznamů: 1