Počet záznamů: 1  

Fyzika 9

  1. Fyzika

    Fyzika 9 : učebnice pro základní školy a víceletá gymnázia. -- Plzeň : Nakladatelství Fraus, 2013. -- Abstrakt: Moderní učebnice, které věnují zvýšenou pozornost odbourávání izolovaného přístupu fyziky k probírané problematice, efektivnímu provázání obsahu jednotlivých učebních předmětů a maximálnímu propojení získaných poznatků s každodenní zkušeností žáků. -- ISBN : 978-80-7238-996-4 (brožováno) : Kč 159.00.
    In: Rauner, Karel. -- Fyzika 9. -- 2., aktualiz. vyd.. -- 2 sv.. -- 978-80-7238-996-4. -- Plzeň : Fraus, 2013.

Počet záznamů: 1