Počet záznamů: 1  

Hradiště Oldříš

 1. Jméno korporaceHradiště Oldříš
  Jiné jménoOldříš (hrad)
  Místo Předhradí (Kolín, Česko)
  Pňov-Předhradí (Česko)
  Události1228 - první zmínka o Oldříši v listinném falsu
  Osobnosti Oldřich, - český kníže
  Břetislav I. - český kníže
  PopisStával při východním okraji obce, přibližně v místech dnešního zemědělského dvora a okolních stavení čp. 8 a 9. - Župní hradiště (hrad) Oldříš bylo vystavěno knížetem Oldřichem nebo spíše jeho synem Břetislavem I. V 11. stol. spolu s hradištěm Havraň převzal Oldříš funkci zničené Libice. Písemně Oldříš poprvé uváděn v listinném falsu svatojiřského kláštera z r. 1228 jako jeho majetek, jménem Oldříš byla tehdy ale patrně míněna ves Předhradí. - Blatné hradiště Oldříš bylo chráněno kruhovým příkopem a meandry původního toku řeky Labe. Kvůli častým stavebním zásahům (protipovodňové hráze až nakonec r. 1819 prokopáno nové koryto řeky) je dnes prakticky nemožné zjistit jeho původní polohu a tvar. Problém nastal již při jeho identifikaci při průzkumech Polabí (J. L. Píč, J. Hellich, V. Požárecký a J. Vaněk) v l. 1889-1891, při kterých byly zaměněny pozůstatky hradiště s pozůstatky novější středověké tvrze. Původní hradiště Oldříš bylo dvoudílné, zaujímalo plochu 8 ha. Součástí hradiště byl i kostel sv. Jana Křtitele, který nechal kníže Oldřich postavit na památku svého zachránění z polského zajetí. Existenci kostela potvrzuje ještě Dalimilova kronika na počátku 14. stol., hrad je v té době uváděn již jako pustý. - Pozůstatky fortifikací jsou pozorovatelné na obou březích dnešního regulovaného toku Labe (dvě polohy na prvém a dvě na levém břehu), ne všechny souvisejí s hradištěm Oldříš. Při záchranných výzkumech, prováděných v souvislosti s pokládkou inženýrských sítí v katastru obce Předhradí, se podařilo zachytit několik nových dokladů existence raně středověkého hradiště v intravilánu obce Předhradí. Přesnější informace by mohl přinést pouze podrobný archeologický výzkum.
  Klíč.slovahradiště * hrady * slovanská hradiště * župy * zaniklé hrady * kostely * zaniklé kostely * archeologické výzkumy
  CitacePOCHE, Emanuel; et al. Umělecké památky Čech. 1. vyd. Sv. 3. Praha: Academia, 1980, s. 100.
  Okolí Prahy východ. 1. vyd. Praha: Olympia, 1989, s. 365-366.
  ČTVERÁK, Vladimír; et al. Encyklopedie hradišť v Čechách. Vyd. 1. Praha: Libri, 2003, s. 241.
  Obec Pňov-Předhradí [online]. [cit. 2010-03-15]. Dostupné z: http://www.pnov-predhradi.wbs.cz/.
  Druh soub.Soubor jmen korporací - regionální památky
  Odkazy (3) - ČLÁNKY
  korporace

  korporace

Počet záznamů: 1