Počet záznamů: 1  

Přírodní rezervace Podhůrka (Česko)

 1. Geografické jménoPřírodní rezervace Podhůrka (Česko)
  Jiné jménoPodhůrka (Česko : přírodní rezervace)
  Místo Nové Strašecí-oblast (Česko)
  Vznik06.01.1996
  PopisPřírodní rezervace v okolí města Nové Strašecí. Rozkládá na ploše 6,3 ha. Tvoří ji rybník Pod horou s přilehlým mokřadem a podmáčenými loukami. Byla zřízena především s cílem ochrany vodních, mokřadních a lučních společenstev na rašelinném ložisku, s výskytem zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů. Chráněný vodní a mokřadní ekosystém je součástí povodí Klíčovského potoka (na horním toku se potok někdy nazývá Strouha), který je jedním z přítoků Klíčovské nádrže. Niva Klíčovského potoka byla v minulosti dlouhodobě obhospodařovaná. Prvním významným zásahem v lokalitě bylo mýcení potočního luhu a jeho přeměna v obhospodařované louky, později plochy orné půdy. Ve druhé polovině 20. stol. se v prostoru nivy potoka nechaly vyhloubit čerpací studně k vodárenským účelům (v současné době už nejsou vrty a vodárenská úpravna v provozu). Lokalita je významná především svojí biodiverzitou (druhovou pestrostí), závislou na přítomnosti různých vlhkostních půdních poměrů. Mokřadní louky, bažiny a vodní plochy hostí populace několika vzácných druhů rostlin – například prstnatec májový, upolín evropský a bublinatku jižní. Porosty jsou domovem mnoha druhů živočichů (bohatým hnízdištěm ptactva) a zároveň slouží jako biokoridor (migrační trasa) živočichů mokřadů a vod.
  Klíč.slovapřírodní rezervace * rybníky * mokřady * chráněné druhy * fauna * flóra
  CitaceDRTINA, Michal. Nové Strašecí. Nové Strašecí: Město Nové Strašecí, 2013, s. 21.
  Druh soub.Soubor geografických jmen - regionální místopis
  geografický název

  geografický název

Počet záznamů: 1