Počet záznamů: 1  

Lysá nad Labem (zámek)

 1. Jméno korporaceLysá nad Labem (zámek)
  Místo Lysá nad Labem (Česko)
  Události1291 - první zmínka o hradu v Lysé
  1558 - požár hradu
  1598 - započata přestavba na renesanční zámek
  1696 - započata barokní přestavba
  1767 - klasicistní úpravy
  Osobnosti Sporck, František Antonín - majitel panství
  Brandl, Petr - barokní malíř
  Platzer, Ignác František - barokní sochař
  PopisNa vyvýšenině v severozápadní části města. - Významné knížecí hradiště Lysá zmiňoval již Kosmas k r. 1037, přesná poloha hradiště však dosud není známa (v úvahu přichází archeologicky doložené tvrziště v dnešní obci Stará Lysá nebo tzv. Červený hrádek na vyvýšenině Na Viničkách mezi Lysou a Starou Lysou nebo lyský hrad, dnešní zámek v Lysé nad Labem). Na tomto knížecím dvorci údajně od r. 1013 věznil kníže Oldřich svého bratra Jaromíra a zde snad byl r. 1035 Jaromír zavražděn Vršovci. - Hrad Lysá byl písemně poprvé zmiňován k r. 1291, tehdy v jeho podhradí vyrostla tržní osada, dědičný majetek českých královen. Hradní areál byl důkladně opevněn příkopy a náspy, ale patrně nebyl příliš rozsáhlý. Raně gotický hrad byl vypálen husity, na přelomu 15. a 16. stol. za Smiřických ze Smiřic byl pravděpodobně přestavěn na pozdně gotický zámek. V r. 1548 koupil Lysou pro královskou komoru císař Ferdinand I., zámek se stal centrem habsburské honitby. Při velkém požáru města v r. 1558 vyhořel. Přestavbu na renesanční královský letohrádek (samostatné východní křídlo zámku) provedl v l. 1560-1564 snad podle plánů B. Wolmuta stavitel U. Aostalli, dokončena byla v l. 1592-1598 Vlachem M. Burminem. Během třicetileté války byl zámek zcela vydrancován Švédy. Za Františka Antonína Šporka byl r. 1696 ke starému hradu přistavěn tzv. nový zámek, starý zámek byl opraven a obnoven. V l. 1738-1739 bylo přestavěno východní křídlo zámku a nově upravena kaple sv. Tří králů (doložená již r. 1700). Při těchto úpravách byl zřízen i barokní zámecký park. Po smrti Františka Antonína Šporka r. 1738 byly umělecké sbírky a knihovna byly převezeny na zámek Kuks (mnoho vzácných knih bylo později zničeno, na zámku se jimi i topilo). Za Sweerts-Sporků byl okolo r. 1767 celý zámek upraven klasicistně, snad podle A. Hafeneckera. Jižní křídlo zámku bylo vystavěno v l. 1812-1815 (zbořeno r. 1862). Od hrabat Sweerts-Sporků koupila v r. 1851 panství Štěpánka Viktorie Rohanová, na přelomu 19. a 20. stol. jej vlastnil textilní podnikatel a průmyslník Bedřich Leitenberger, při pozemkové reformě ve 20. l. 20. stol. převzal zámek československý stát od Kinských. - Dnes trojkřídlý zámek. Středové, barokní, dvoupatrové křídlo s mansardovou střechou má v jižním průčelí (do otevřeného nádvoří) středový rizalit. Na východní straně (na místě hradní věže) přiléhá k tomuto křídlu půlkruhová, uzavřená, pseudorenesančně upravená, valeně sklenutá kaple sv. Tří králů (s oltářním obrazem Tří králů před Madonou od Petra Brandla), dnes opět slouží svému původnímu účelu. Na kapli komo navazuje východní, jednopatrové, renesanční Rudolfovo křídlo (nejstarší část zámku). Přízemí je členěno lichými arkádami, v patře obdélnými okny a zdobeno sgrafitovým kvádrováním. V jeho jižní části je brána s bosovaným renesančním portálem a průjezdem do parku (v průjezdu zazděny tři šporkovské náhrobky ze 17. stol.) a sala terrena. Západní, jednopatrové, kratší, klasicistní křídlo zdobeno pilastry a bosováním, před jeho průčelím je terasa s balustrádou. Sochařská výzdoba zámku vázami a putti je z dílny Františka Ignáce Platzera z doby okolo r. 1775. Ze zařízení zámku zůstaly zachovány pouze nástropní malby s mytologickými a biblickými výjevy, na stěnách veduty a ve druhém patře válečný motiv slavné bitvy generála Jana Šporka s Turky u sv. Gottharda. V místnostech jsou krby z 18. stol. (barokní kachlový krb z počátku 18. stol. ve východním křídle zničen r. 1960) a rokokové dveře ze druhé poloviny 18. stol. - Dnes slouží zámek jako domov důchodců.
  Klíč.slovahradiště * knížecí dvorce * hrady * přestavěné hrady * zámky * zámecké kaple * saly terreny * sgrafita * gotika * renesance * baroko * rokoko * klasicismus
  CitacePOCHE, Emanuel; et al. Umělecké památky Čech. 1. vyd. Sv. 2. Praha: Academia, 1978, s. 334-335.
  Okolí Prahy východ. 1. vyd. Praha: Olympia, 1989, s. 319.
  KOŘÍNKOVÁ, Marie. Barokní Lysá. Nymburk: Vega-L, 2007, s. [3-4].
  ČÍŽEK, Jiří. Hrady.cz: Lysá nad Labem [online]. c2007. [cit. 2007-08-28]. Dostupné z: http://www.hrady.cz/index.php?OID=1164.
  Druh soub.Soubor jmen korporací - regionální památky
  Odkazy (21) - ČLÁNKY
  korporace

  korporace

Mapa

Zobrazit na Mapy.cz

GPS: 50°12'12.05"N, 14°50'1.84"E

GPS: 50°12'12.05"N, 14°50'1.84"E

Počet záznamů: 1