Výsledky vyhledávání

 1. Osobní jménoFischer, Josef, 1891-1945, PhDr.
  Narození Kolín (Česko) - 02.04.1891
  Úmrtí Brandenburg (Německo) - 19.02.1945
  Místo působení Louny (Česko)
  Praha (Česko)
  Rychnov nad Kněžnou (Česko)
  Charakt.Autor filozofických a sociologických úvah a studií, překladatel německé literatury.
  ŽivotopisAbsolvent reálky v Praze a Filozofické fakulty UK, obor filozofie, dějepis a zeměpis. Od r. 1915 středoškolský profesor na gymnáziu v Rychnově nad Kněžnou, na reálkách v Lounech a Praze. Od r. 1928 docent Filozofické fakulty UK. Představitel levicové sociálně demokratické inteligence. Zajímal se o historickou filozofii a politické myšlení F. Palackého, K. H. Borovského a T. G. Masaryka. - Ve 30. letech se výrazně angažoval v protifašistickém hnutí a odhaloval skutečné cíle a záměry sudetoněmecké strany. V l. 1937-1939 předseda Společnosti přátel demokratického Španělska. V l. 1939-1941 vůdčí osobnost odboje. Vyvíjel rozsáhlou zpravodajskou aktivitu, podílel se na redakci a šíření ilegálních časopisů a tiskovin. V r. 1941 zatčen pro účast ve skupině Petičního výboru Věrni zůstaneme a v r. 1945 nacisty popraven. - Pod vlivem bratra Otokara začal překládat z německé literatury, překladatelsky se podílel i na jeho vydání Goethových spisů. - Autor řady populárních sociologických úvah a rozsáhlé monografie Myšlenka a dílo Františka Palackého. - V r. 1995 in memoriam udělen řád T. G. Masaryka III. stupně za zásluhy o rozvoj demokracie.
  Klíč.slovafilozofové * sociologové * odborní publicisté * překladatelé * učitelé * středoškolští pedagogové * vysokoškolští pedagogové * odbojoví pracovníci * sociální demokraté
  CitaceKUKLÍK, Jan. K problematice vzniku Národní fronty v domácím odboji. 1. vyd. Praha: Univerzita Karlova, 1976.
  Lexikon české literatury. 1. vyd. Díl 1. Praha: Academia, 1985, s. 707.
  JS. Chcete poznat svého praděda?. Kolínský zpravodaj, 1991, č. 4, s. 5.
  Československý biografický slovník. 1. vyd. Praha: Academia, 1992, s. 146.
  Slovník českých filozofů. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 1998, s. 126.
  MAR. Historie regionu. Kolínský deník, 21.2.2000, s. 8.
  TOMEŠ, Josef. Průkopníci a pokračovatelé: osobnosti v dějinách české sociální demokracie 1878-2003: biografický slovník. 1. vyd. Praha: Demos: Česká strana sociálně demokratická, 2004, s. 42.
  Druh soub.Soubor osobních jmen - regionální osobnosti
  Odkazy (1) - Odborná literatura, mapy
  (1) - ČLÁNKY
  Databáze národních autorit NK ČR