Košík

  Odznačit vybrané:   0
 1. Agrární perspektivy ... : sborník prací z mezinárodní vědecké konference = Agrarian Prospects ... : collection of papers of international scientific conference : Praha ... / Česká zemědělská univerzita v Praze, Provozně ekonomická fakulta .  Praha :  Česká zemědělská univerzita v Praze,  [1992?]- .   sv.  
  Obsah - 17(2008), díl 1 Obsah - 17(2008), díl 2
  Agrární perspektivy VIII. = Agrarian prospects VIII. : konkurenceschopnost agrárního sektoru a integrační procesy. Díl první,
  Agrární perspektivy VIII. = Agrarian prospects VIII. : konkurenceschopnost agrárního sektoru a integrační procesy. Díl druhý,
  Agrární perspektivy IV. : agrární souvislosti evropské integrace. Díl první,
  Agrární perspektivy IV. : agrární souvislosti evropské integrace. Díl druhý,
  Agrární perspektivy VII. : evropská integrace a využívání přírodních zdrojů. Řada E/K - 1998, díl první : sborník prací z mezinárodní vědecké konference, Praha, 17.-18. září 1998
  Agrární perspektivy VII. : evropská integrace a využívání přírodních zdrojů. Řada E/K - 1998, díl druhý : sborník prací z mezinárodní vědecké konference, Praha, 17.-18. září 1998
  Agrární perspektivy VI. : agrární obchod a evropská integrace = Agrarian prospects VI. : agrarian trade and european integration : sborník prací z mezinárodní vědecké konference, [Praha 23.-24. září 1997] /
  Agrární perspektivy V : vzdělávání pro XXI. století = Agrarian prospects V : education for XXI. century : sborník prací z mezinárodní vědecké konference, [Praha 3.-4. září 1996]. Řada E/K-I.-1996 /
  Agrární perspektivy XIV : znalostní ekonomika : sborník prací z mezinárodní vědecké konference : Praha, 20.-21. září 2005 = Agrarian prospects XIV : knowledge economics : collection of papers of international scientific conference /
  Agrární perspektivy XVII. výzvy pro 21. století : sborník prací z mezinárodní vědecké konference = Agrarian prospects XVII. : challenges for 21st century : collection of papers of international scientific conference : : Praha, 16.-17. září 2008 /
  Agrární perspektivy XVIII. strategie pro budoucnost : sborník prací z mezinárodní vědecké konference = Agrarian perspectives XVIII. : strategies for the future : collection of papers of international scientific conference : Praha, 15.-16. září 2009
  Agrární perspektivy

  časopis