Výsledky vyhledávání

 1. Vladislav Dokoupil : zpracování moravských klášterních knihoven : katalog k výstavě z cyklu Moravské zemské knihovny Oči Brna / Jindra Pavelková .  V Brně :  Moravská zemská knihovna,  2018  90 stran   [1, z toho volných 1]
 2. Standard pro dobrý knihovní fond : metodický pokyn Ministerstva kultury k vymezení standardu doplňování a aktualizace knihovního fondu pro knihovny zřizované a/nebo provozované obcemi na území České republiky .  Praha :  Národní knihovna České republiky - Knihovnický institut,  2017  20 stran   [1, z toho volných 1]
 3. Informace a dokumentace - Požadavky na ukládání archivních a knihovních dokumentů : ČSN ISO 11799 .  Praha :  ÚNMZ,  2017  15 stran   [1, z toho volných 0, prezenčně 1]
 4. Konzervace a restaurování novodobých knihovních fondů / k vydání připravily Petra Vávrová a Magda Součková .  Praha :  Národní knihovna České republiky,  2017  283 stran   [1, z toho volných 1]
 5. Chrám věd a múz : 450 let Vědecké knihovny v Olomouci / Jana Hrbáčová a Rostislav Krušinský, eds. .  Olomouc :  Vědecká knihovna v Olomouci : Muzeum umění Olomouc,  2016  390 stran   [1, z toho volných 1]
 6. Knihy znovu nalezené : konfiskované knihy po druhé světové válce ve správě NK ČR / Marcela Strouhalová .  Praha :  Národní knihovna České republiky,  2016  142 stran   [1, z toho volných 1]
  Digitalizovaný dokument
 7. Jan Amos Komenský ve fondech MZK : katalog k výstavě / Vojtěch Balík, Jiří Dufka, Tomáš Kubíček, Jitka Machová, Jindra Pavelková .  Brno :  Moravská zemská knihovna v Brně,  2016  90 stran   [1, z toho volných 1]
 8. Ex libris... Ex bibliotheca… : book collections in the National Museum Library and their previous owners / a collective of authors ; translated by: Kateřina Millerová .  Prague :  National Museum,  2015  308 stran   [1, z toho volných 1]
 9. Výzkum rukopisných bohemik v římských knihovnách Angelica, Corsiniana a Vallicelliana = Ricerca relativa ai manoscritti di argomento boemistico nelle biblioteche romane Angelica, Corsiniana e Vallicelliana = Research into manuscript Bohemica at the Angelica, Corsiniana and Vallicelliana libraries in Rome / Stanislav Petr .  Praha : Roma :  Historický ústav AV ČR ; Český historický ústav v Římě,  2014 .  169 s.   [1, z toho volných 1]
 10. Akvizícia, budovanie, sprístupňovanie a ochrana knižničných e-fondov - e-knihy v e-depozitároch : zborník príspevkov zo 14. ročníka odborného seminára pre pracovníkov knižníc, ktorý sa konal dňa 29. apríla 2014 = Acquisition, creating, availability and preservation of e-collections - e-books in e-repositories : proceeding of the 14th annual seminar for librarians, held on April 29, 2014 / [editor Blanka Snopková ; autori Jozef Dzivák ... et al.] .  Banská Bystrica :  Štátna vedecká knižnica,  2014 .  89 s.   [1, z toho volných 1]