Výsledky vyhledávání

 1. Informace a dokumentace - Pravidla pro bibliografické odkazy a citace informačních zdrojů : ČSN ISO 690 .  Praha :  Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví,  2011 .  39 s.   [2, z toho volných 0]
  kniha

  kniha

 2. Katalogizace dokumentů pro zrakově postižené se zaměřením na elektronické knihy : (podle AACR2 a MARC 21) / Jiří Stodola .  Brno :  Tribun EU,  2011 .  57 s.   [1, z toho volných 1]
 3. Stručný návod pro jmenné zpracování kalendářů 19. století ve formátu MARC 21 / Zdenka Bosáková .  Praha :  Národní knihovna České republiky,  2010 .  51 s.   [1, z toho volných 1]
  Obsah
 4. Katalogizace hudebnin : příručka pro katalogizátora s příklady ve formátech MARC 21 a UNIMARC / [zpracovala Hana Borková] .  Praha :  Národní knihovna ČR,  2009 .  105 s.   [2, z toho volných 1, prezenčně 1]
 5. Katalogizace elektronických zdrojů : příručka pro katalogizátora s příklady ve formátu MARC 21 / [zpracovala Ludmila Benešová] .  Praha :  Národní knihovna České republiky,  2009 .  120 s.   [3, z toho volných 2, prezenčně 1]
 6. Metodika tvorby a kontroly jmenných autorit ve formátu MARC 21 : korporace / Svojmila Světlíková .  Praha :  Národní knihovna České republiky,  2008 .  30 s.   [2, z toho volných 1, prezenčně 1]
 7. Metodika tvorby a kontroly jmenných autorit ve formátu MARC 21 : osobní jména / Jan Luffer .  Praha :  Národní knihovna České republiky,  2008 .  40 s.   [2, z toho volných 1, prezenčně 1]
 8. Katalogizace ve formátu MARC 21 : stručná instrukce a příklady pro knihy a některé typy pokračujících zdrojů / Marie Balíková, Hana Kubalová, Jaroslava Svobodová .  Praha :  Národní knihovna ČR,  2008 .  163 s.   [6, z toho volných 0, prezenčně 5]
 9. Soupis rešerší zpracovaných ve Studijní a vědecké knihovně Plzeňského kraje v letech 2003-2005 / sestavila Stanislava Stehlíková .  Plzeň :  Studijní a vědecká knihovna Plzeňského kraje,  2006 .  26 s.   [1, z toho volných 1]
 10. Katalogizace zvukových dokumentů : příručka pro katalogizátora s příklady ve formátu MARC 21 / [zpracovala Ludmila Benešová, Jana Štorová] .  Praha :  Národní knihovna České republiky,  2006 .  85 s.   [2, z toho volných 1]