Výsledky vyhledávání

  1. Člověk a hvězdy v raném novověku : studie k antropologickým souvislostem rozvoje novověké kosmologie / Daniel Špelda .  Praha :  Togga,  2018  306 stran   [1, z toho volných 1, Ve volném výběru 1]
  2. Dějiny filosofie. III., Od Ockhama k Suárezovi / Frederick Charles Copleston ; z anglického originálu A history of philosophy ... přeložila Jana Odehnalová .  Olomouc :  Refugium Velehrad-Roma, s.r.o.,  2017  599 stran   [1, z toho volných 1]
  3. Jeroným Pražský : tragický příběh středověkého intelektuála / Martin Chadima .  Hradec Králové :  Královéhradecká diecéze Církve československé husitské,  2016  227 stran   [1, z toho volných 1]
  4. Explorations in late scholasticism / Petr Dvořák and Tomáš Machula (editors) .  Prague :  Filosofický časopis : Filosofia,  2016  207 stran   [1, z toho volných 1]
  5. Dějiny filosofie. II., Od Augustina ke Scotovi / Frederick Copleston ; z anglického originálu A history of philosophy ... přeložila Jana Odehnalová .  Olomouc :  Refugium Velehrad-Roma, s.r.o.,  2016  790 stran   [1, z toho volných 1]
  6. Boží trojice, víra, rozum a věda : výklad Boëthiova spisu O trojici Tomáše Akvinského / Tomáš Machula (ed.) .  Praha : České Budějovice :  Academia ; Episteme, edice Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích,  2014  253 strany   [1, z toho volných 1]
  7. Filosofické základy psychologie Tomáše Akvinského : studie k filosofické psychologii a metafyzice vrcholného středověku / Petr Slováček .  Opava :  Slezská univerzita v Opavě, Fakulta veřejných politik,  2014 .  273 s.   [1, z toho volných 1, Ve volném výběru 1]
  8. Filosofie vrcholného a pozdního středověku / Theo Kobusch ; přeložil Martin Pokorný .  Praha :  OIKOYMENH,  2013 .  783 s.   [1, z toho volných 1]
  9. Univerzálie ve scholastice / Daniel Heider & David Svoboda editoři .  České Budějovice :  Jihočeská univerzita, Teologická fakulta,  2012 .  288 s.   [1, z toho volných 1]
  10. O dobru / Tomáš Akvinský ; [z latiny přeložili Martina Štěpinová a Tomáš Machula] .  Praha :  Krystal OP,  2012 .  205 s.   [1, z toho volných 1]