Výsledky vyhledávání

 1. Aplikovaná psychologie = Applied psychology .  Praha :  Vysoká škola aplikované psychologie, s.r.o.,  2016-  
  Souborný záznam: použijte odkaz na záznam čísla nebo svazku
  2018: 5
  2017: 3-4
  2016: 1-2
  Aplikovaná psychologie

  časopis

 2. Psychologie trhu v obchodu a službách / Karel Chadt .  [Praha] :  Press21,  [2017]  ©2017  100 stran   [1, z toho volných 1]
 3. Aplikovaná psychologie : vybraná témata : teleworking, leadership, sociálně psychologický výcvik / Jiří Kučírek a kolektiv .  Praha :  Grada,  2017  234 stran   [1, z toho volných 1, Ve volném výběru 1]
 4. Psychologie duchovního života / Vladimír Smékal .  Brno :  Cesta,  2017  131 stran   [1, z toho volných 1]
 5. Znalecké posudky o dětech pod drobnohledem / Tomáš Novák .  Praha :  Wolters Kluwer,  2016  118 stran   [1, z toho volných 1]
 6. Understanding policy attitudes: effects of affective source cues on political reasoning / Lenka Hrbková .  Brno :  Masaryk university,  2016  173 stran   [1, z toho volných 1]
 7. Psychologie a doteková povolání : doteková povolání jako forma komunikace : učební text aplikované psychologie / Václav Vlček .  Olomouc :  Poznání,  2016  168 stran   [1, z toho volných 0]
 8. Policejní psychologie / Ludmila Čírtková .  Plzeň :  Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, s.r.o.,  2015  318 stran   [2, z toho volných 2]
 9. Geopsychologie a ekopsychologie v cestovním ruchu / Kateřina Venclová ... [et al.] .  Hradec Králové :  Gaudeamus,  2015 .  242 s.   [1, z toho volných 1]
 10. Metody pro dopravněpsychologické vyšetření : posuzování psychické způsobilosti k řízení silničních motorových vozidel / Matúš Šucha, Dana Černochová, Vlasta Rehnová, Lenka Šrámková, Petr Zámečník .  Praha :  Hogrefe,  2015  226 stran   [1, z toho volných 1]