Výsledky vyhledávání

 1. Vzory pro projednávání přestupků podle zákona č. 251/2016 Sb., o některých přestupcích, ve znění pozdějších předpisů / Pavlína Kroupová, Jan Strakoš .  Praha :  Institut pro veřejnou správu,  2019  100 stran, 28 nečíslovaných stran obrazových příloh   [1, z toho volných 1, Ve volném výběru 1]
 2. Správní řád ; Přestupky ; Soudní řád správní : redakční uzávěrka ... .  Ostrava :  Sagit,  [2011]-  
  Souborný záznam: použijte odkaz na záznam čísla nebo svazku
  2019: 1291 k 1.1. 2019
  Správní řád

  časopis

 3. Zákon o integrovaném záchranném systému : komentář / Aleš Zpěvák .  Praha:  Wolters Kluwer,  2019  143 stran   [1, z toho volných 0]
 4. Správní řád : podle stavu k .  Ostrava :  Sagit,  2006-  
  Souborný záznam: použijte odkaz na záznam čísla nebo svazku
  2018: 1262 k 12.3.2018
  2017: 1202 k 30.6.2017
  2016: 1147 k 22.8.2016
  2015: 1101 k 14.9.2015
  2014: 1032 k 12.5.2014
  2013: 983 k 7.10.2013
  2012: 919 k 15.10.2012
  2011: 862 k 21.11.2011
  2009: 726 k 23.3.2009
  2006: 545 k 23.1.2006
  2004: 450 k 20.10.2004
  časopis

  časopis

 5. Vzory podání a úkonů podle správního řádu s vysvětlivkami / Lukáš Potěšil, Kateřina Frumarová, Lukáš Glaser, David Hejč, Anna Chamráthová, Pavel Mates, Miroslav Mocek, Klára Norková, Olga Pouperová .  Praha :  Leges,  2018  xv, 297 stran   [1, z toho volných 1, Ve volném výběru 1]
 6. Správní řád s výkladovými poznámkami a vybranou judikaturou / Jan Hrabák .  Praha :  Wolters Kluwer,  2018  xxii, 460 stran   [1, z toho volných 1]
 7. Přezkumné řízení / Jan Malast .  Plzeň :  Západočeská univerzita v Plzni,  2018  261 stran   [1, z toho volných 1, Ve volném výběru 1]
 8. Vzory pro projednávání přestupků podle zákona č. 251/2016 Sb., o některých přestupcích / Pavlína Kroupová, Jan Strakoš .  Praha :  Institut pro veřejnou správu Praha,  2017  118 stran   [1, z toho volných 1]
 9. Maršály, rainsteiny a pardusy na Plzeňsku / Petr Mikota, Petr Rožmberský .  Plzeň :  Petr Mikota,  2017  80 stran   [1, z toho volných 1]
 10. Utopie pravidel : o technologii, stupiditě a skryté přitažlivosti byrokracie / David Graeber ; přeložil Pavel Pokorný .  Praha :  Prostor,  2017  281 stran   [1, z toho volných 1]