Výsledky vyhledávání

 1. Geriatrie a gerontologie : odborný časopis České gerontologické a geriatrické společnosti .  Praha :  Česká lékařská společnost J.E. Purkyně,  2012-  
  Souborný záznam: použijte odkaz na záznam čísla nebo svazku
  2019: 1, 2
  2018: 1-4
  2017: 1-4
  2016: 1-4
  2015: 1-4
  2014: 1-4
  2013: 1-4
  2012: 1-2
  Geriatrie a gerontologie

  časopis

 2. Revue 50 plus .  Praha :  Altera Media,  2007-  
  www.revue50plus.cz
  Souborný záznam: použijte odkaz na záznam čísla nebo svazku
  2019: 1, 2/3, 4, 5, 6, 7/8
  2018: 1/2-12
  2017: 1/2-12
  2016: 1/2-12
  2015: 1/2-5, 7/8-12
  2014: 1/2-12
  2013: 1-12
  2012: 1-12
  2011: 1-12
  2010: 1-12
  2009: 1-12
  2008: 1-12
  2007: 7/8-12
  časopis

  časopis

 3. Motivační prvky při práci se seniory / Dana Klevetová .  Praha :  Grada Publishing,  2017  224 stran   [1, z toho volných 0]
 4. Farmakoterapie v geriatrii / Katarína Zrubáková, Štefan Krajčík a kolektiv .  Praha :  Grada Publishing,  2016  224 stran   [1, z toho volných 1]
 5. Paliativní péče : úvod do tématu pro pracovníky v zařízeních pečujících o seniory / Eva Niedermann, Claudia Pflugshaupt, Heinz Rüegger, Beatrice Schär .  Tábor :  Asociace poskytovatelů sociálních služeb České republiky,  2016  73 stran, 5 nečíslovaných stran   [1, z toho volných 1]
 6. Vybrané oblasti a nástroje funkčního geriatrického hodnocení / Martina Kuckir, Hana Vaňková, Iva Holmerová, Slávka Vítečková, Eva Jarolímová, Radim Krupička, Zoltán Szabó .  Praha :  Grada Publishing,  2016  96 stran   [1, z toho volných 1]
 7. Úvod do gerontologie / Libuše Čeledová, Zdeněk Kalvach, Rostislav Čevela .  Praha :  Univerzita Karlova v Praze, nakladatelství Karolinum,  2016  152 stran   [1, z toho volných 0]
 8. Psychobiografický model péče podle Böhma / Erwin Böhm ; z německého originálu Psychobiographisches Pflegemodell nach Böhm, Bd. 1 ... přeložila Petra Sochová .  Praha :  Mladá fronta,  2015  207 stran   [1, z toho volných 1]
 9. Vybrané klinické stavy u seniorů : úskalí diagnostiky a terapie / Hana Matějovská Kubešová a kol. .  Praha :  Mladá fronta,  c2015 .  215 as.   [1, z toho volných 1]
 10. Interna a geriatrie pro fyzioterapeuty a ergoterapeuty / Pavel Maršálek .  Ústí nad Labem :  Univerzita J.E. Purkyně v Ústí nad Labem, Fakulta zdravotnických studií,  2014 .  118 s.   [1, z toho volných 1]