Výsledky vyhledávání

 1. Plant Protection Science = Ochrana rostlin : vědecký časopis pro fytopatologii,užitou zoologii, herbologii a ochranu rostlin vydávaný pod záštitou České akademie zemědělských věd s finanční podporou Ministerstva zemědělství ČR .  Praha :  Prague :  Ústav zemědělských a potravinářských informací : Česká akademie zemědělských věd,  Czech Academy of Agricultural Sciences  1998-  
  Souborný záznam: použijte odkaz na záznam čísla nebo svazku
  2019: 1, 2, 3
  2004: 1, 2, 3, 4
  2003: 1, 2, 3, 4
  2002: Special Issue 2
  2018: 1-4
  2017: 1-4
  2016: 1-4
  2015: 1-4
  2014: 1-4
  2013: 1-4 + Spec. Issue
  2012: 1-4 + Spec.
  2011: 1-4
  2010: 1-4
  2009: 1-4 + Spec. Issue
  2008: 1-4
  2007: 1-4
  2006: 1-4
  2005: 1-4
  2002: 1-4 + 2 spec. č.
  2001: 1-4
  2000: 1-4
  1999: 1-4
  1998: 1-4
  Plant Protection Science

  časopis

 2. Rostlinolékař : časopis pro pracovníky v ochraně rostlin .  Praha :  Praha :  Česká zemědělská společnost - středočeská pobočka rostlinolékařů,  Profi Press  1996-  
  Souborný záznam: použijte odkaz na záznam čísla nebo svazku
  2019: 1, 2, 3, 4
  2018: 1-6
  2017: 1-6
  2016: 1-6
  2015: 1-6
  2014: 1-5
  2013: 1-6
  2012: 1-6
  2011: 1-6
  2010: 1-6
  2009: 1-6
  2008: 1-6
  2007: 1-6
  2006: 1-6
  2005: 1-6
  2004: 1-6
  2003: 1-6
  2002: 1
  2001: 1-6
  2000: 1-6
  1999: 1-2, 4-5
  1998: 1-4
  1997: 1-4
  1996: 1-4
  Rostlinolékař

  časopis

 3. Agromanuál : profesionální ochrana rostlin .  České Budějovice :  Kurent, s.r.o.,  2006-  
  Souborný záznam: použijte odkaz na záznam čísla nebo svazku
  2019: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
  2018: 1-5, 6-11/12
  2017: 1-11/12
  2016: 1-11/12
  2015: 1-11/12
  2014: 1-11/12
  2013: 1-11/12
  2012: 1-11/12
  2011: 1-11/12
  2010: 1-11/12
  2009: 1-11/12
  2008: 1-11/12 + CD
  2007: 1-11/12
  2006: 1-11/12
  Agromanuál

  časopis

 4. Katalog asanačních metod / Petr Zahradník & Marie Zahradníková .  Strnady :  Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti, v.v.i.,  2019  32 stran   [2, z toho volných 1, prezenčně 1]
 5. Biologie a regulace plevelů / autoři: Miroslav Jursík, Josef Holec, Pavel Hamouz, Josef Soukup .  České Budějovice :  Kurent, s.r.o.,  2018  359 stran   [1, z toho volných 0]
 6. Asanace skládek kůrovcového dříví technologií MERCATA = Sanitation of landings of bark beetle infested wood with MERCATA technology : certifikovaná metodika / Petr Zahradník, Marie Zahradníková, Hubert Plaček .  Strnady :  Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti,  2018  20 stran, 4 nečíslované strany obrazových příloh   [1, z toho volných 0, prezenčně 1]
 7. Choroby a škůdci na zahradě : identifikace, prevence, ochrana / Jaroslav Rod .  Praha :  Grada Publishing,  [2017]  ©2017  160 stran   [1, z toho volných 1]
 8. Padlí kulturních a planě rostoucích rostlin : taxonomie, biologie, ekologie a epidemiologie, mechanismy rezistence, šlechtění na odolnost, metody experimentální práce, diagnostika a ochrana rostlin / Aleš Lebeda, Barbora Mieslerová, Jozef Huszár, Božena Sedláková .  Olomouc :  Agriprint, s.r.o.,  2017  359 stran   [2, z toho volných 2]
 9. Atlas chorob a škůdců ovoce, zeleniny a okrasných rostlin / Jaroslav Rod .  [Líbeznice] :  Víkend,  2017  94 stran   [3, z toho volných 1, prezenčně 1]
 10. Použití feromonových lapačů v ochraně lesa proti lýkožroutu smrkovému : certifikovaná metodika / Petr Zahradník, Marie Zahradníková .  Strnady :  Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti, v.v.i.,  2016  23 stran   [1, z toho volných 0, prezenčně 1]