Výsledky vyhledávání

 1. Aktuality : Asociace pro urbanismus a územní plánování .  Praha :  Asociace pro urbanismus a územní plánování ČR,  [1990]-  
  http://www.urbanismus.cz/
  Souborný záznam: použijte odkaz na záznam čísla nebo svazku
  2019: 103, 104
  2018: 101-102
  2017: 100
  Aktuality

  časopis

 2. Zpravodaj IROP : čtvrtletník Integrovaného regionálního operačního programu .  Praha :  Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, Odbor řízení operačních programů,  2017-  
  http://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Microsites/IROP/Zpravodaj-IROP
  Souborný záznam: použijte odkaz na záznam čísla nebo svazku
  2019: 1, 2, 3, 4
  2018: 1-4
  2017: 2-3
  Zpravodaj IROP

  časopis

 3. Principy a zásady urbanistické kompozice v příkladech : verze 2019 / řešitelský kolektiv: Naděžda Rozmanová, Zuzana Pokorná (Gajdíková) ; spolupráce: Pavla Balabánová, Milada Chroboczková, Alena Navrátilová, Hana Šimková, Jaroslav Tušer, Miriam Blažková, Karolína Pavlínová, Petr Lepeška .  Praha : Brno :  Ministerstvo pro místní rozvoj ČR; Ústav územního rozvoje,  2019  109 stran   [1, z toho volných 1, Ve volném výběru 1]
 4. Za starou Prahu : věstník Klubu Za starou Prahu .  Praha :  Klub Za starou Prahu,  2000-  
  Souborný záznam: použijte odkaz na záznam čísla nebo svazku
  2019: 1, 2
  2018: 1-3
  2017: 1-2/3
  2016: 1-3
  2015: 1-3
  2014: 1-3
  2013: 1-3
  2012: 1-3
  2011: 1-3
  2010: 1-3
  2009: 1-3
  2008: 1-3
  2007: 1-2/3
  2006: 1-3
  2005: 1-3
  2004: 1-3
  2003: 1-3
  2002: 1-3
  2001: 1/2-3
  2000: 1/2-3 + Příl.
  Za starou Prahu

  časopis

 5. Poznej město z vrabčí perspektivy / Štěpánka Sekaninová, Kateřina Hikadová a Maroš Belák .  V Praze :  Albatros,  2019  17 stran   [1, z toho volných 0]
 6. Ročenka STOP .  Praha :  Společnost pro technologie ochrany památek,  2004-  
  Souborný záznam: použijte odkaz na záznam čísla nebo svazku
  2019: R. 2018
  2018: R. 2017
  2017: R. 2016
  2016: R. 2015
  2015: R. 2014
  2014: R. 2013
  2012: R. 2011
  2010: R. 2009, R. 2010
  2006: R. 2005
  2005: R. 2004
  2004: R. 2003
  2000: R. 1999
  1999: R. 1998
  1998: R. 1997
  Ročenka STOP

  časopis

 7. Propamátky : váš spolehlivý partner pro památky .  [Praha] :  Institut pro památky a kulturu,  2012-  
  http://www.propamatky.info/cs/zpravodajstvi/cela-cr/tipy-a-inspirace/klicove-slovo/ctvrtletnik-propamatky/
  Souborný záznam: použijte odkaz na záznam čísla nebo svazku
  2019: jaro, léto, podzim, zima
  2018: jaro-zima
  2017: jaro-zima
  2016: jaro-zima
  2015: jaro-zima
  2014: 1-4
  2013: 1-4
  2012: 1-4
  Propamátky

  časopis

 8. Dědictví pout zbavené : 30 - památkových obnov, let demokracie = Heritage unbound : 30 restorations in 30 years of democracy .  Praha :  Národní památkový ústav,  2019  270 stran   [1, z toho volných 1, Ve volném výběru 1]
 9. Sídliště Ďáblice .  V Praze :  Spolek přátel sídliště Ďáblice,  2019  237 stran   [1, z toho volných 1, Ve volném výběru 1]
 10. Monumentorum Custos ... : časopis pro památky severozápadních Čech .  Ústí nad Labem :  Národní památkový ústav : Univerzita J.E. Purkyně, Filozofická fakulta,  2009-  
  http://www.npu.cz/pro-odborniky/pracoviste-npu/uop-v-usti-nad-labem/cinnost-a-poskytovane-sluzby/publikacni-cinnost/monumentorum-custos/
  Souborný záznam: použijte odkaz na záznam čísla nebo svazku
  2019: R. 2018
  2018: R. 2017
  2017: R. 2016
  2016: R. 2015
  2015: R. 2014
  2014: R. 2013
  2013: R. 2012
  2012: R. 2011
  2011: R. 2010
  2010: R. 2009
  2009: R. 2008
  Monumentorum Custos

  časopis