Výsledky vyhledávání

  1. Typologická charakteristika tzv. analytických adjektiv (na příkladovém materiálu ruštiny, češtiny a polštiny) / Lukáš Plesník .  Ostrava :  Ostravská univerzita,  2019  218 stran   [1, z toho volných 1, Ve volném výběru 1]
  2. Slovanské spisovné jazyky od teorie k praxi : formování jazykového vědomí a postojů k jazyku : tematický blok na XVI. Mezinárodním sjezdu slavistů, Bělehrad 20.-27.8.2018 / H. Gladkova, M. Giger, O. Bláha (eds.) .  Praha :  Filozofická fakulta Univerzity Karlovy,  2018  275 stran   [1, z toho volných 1, Ve volném výběru 1]
  3. Issledovanija russkoj i slavjanskoj frazeologii v diachronii i sinchronii = Výzkum ruské a slovanské frazeologie v diachronii a synchronii Ludmila Stěpanova, Mariia Dobrova (eds.) .  Olomouc :  Univerzita Palackého v Olomouci,  2018  201 stran   [1, z toho volných 1]
  4. Inovační procesy v češtině a jí blízkých jazycích / Darina Hradilová (ed.) .  Olomouc :  Univerzita Palackého v Olomouci,  2018  115 stran   [2, z toho volných 2, Ve volném výběru 1]
  5. Rzemiosło i rzemieślnik w językach i kulturze Słowian = řemeslo a řemeslník v jazycích a kultuře Slovanů Urszula Kolberová z zespołem .  Ostrava :  Ostravská univerzita,  2018  286 stran   [1, z toho volných 1, Ve volném výběru 1]
  6. Interslavic : zonal constructed language : an introduction for English-speakers / Vojtěch Merunka .  Pstruží :  Lukáš Lhoťan,  [2018]  ©2018  166 stran   [1, z toho volných 1, Ve volném výběru 1]
  7. Východoslovanská přísloví a pořekadla v pohledu od češtiny / Eva Mrhačová a kolektiv, Lukáš Plesnik, Jelena Kupčevičová, Viktoryia Vaida .  Ostrava :  University of Ostrava,  2017  165 stran   [1, z toho volných 1, Ve volném výběru 1]
  8. Moderní slovanská lexikografie / editoři: Božana Niševa, Karolína Skwarska, David Blažek .  Praha :  Slovanský ústav AV ČR, v.v.i.,  2017  317 stran   [1, z toho volných 1, Ve volném výběru 1]
  9. Klasická staroslověnština : (učebnice s čítankou) / Josef Bartoň .  Praha :  KLP,  2017  vii, 83 stran   [1, z toho volných 1, Ve volném výběru 1]
  10. Rusko-česká ekvivalence propriálního lexika : vlastní jména v překladu / Stanislava Špačková .  Brno :  Filozofická fakulta, Masarykova univerzita,  2017  205 stran   [1, z toho volných 1, Ve volném výběru 1]