Výsledky vyhledávání

 1. Guido List - Poeta Vates der Österreichischen Alldeutschen : ein Beitrag über die literarische Produktion des Völkisch gesinnten Schriftstellers, Dichters und Denkers Guido List / Petr Pytlík .  Brno :  Masaryk University Press,  2019  139 stran   [1, z toho volných 1]
 2. Kavárna nad Prahou : vzpomínky poslední německy píšící autorky z Prahy nejen na Egona Erwína Kische / Lenka Reinerová .  [Praha] :  [Knihovna a tiskárna pro nevidomé K. E. Macana],  [2019]  1 audiodisk (1 hod., 53 min.)   [1, z toho volných 1]
  zvukový dokument

  zvukový dokument

 3. Joseph von Eichendorff (1788-1857) a česko-polská kulturní a umělecká pohraničí : kolektivní monografie = Joseph von Eichendorff (1788-1857) i czesko-polskie kulturowe i artystyczne pogranicza : monografia zbiorowa / Libor Martinek a kol. .  Praha :  KLP - Koniasch Latin Press s.r.o.,  2018  320 stran   [1, z toho volných 1]
 4. Bilder und Stimmen des anderen deutschen Ostens : eine kritische Edition der Werke deutscher Autoren aus der Mährischen Walachei / Libor Marek .  Zlín :  Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně,  2018  199 stran   [1, z toho volných 1]
 5. Parzival : cesta ke Grálu / podle Wolframa z Eschenbachu vypráví a komentuje Radomil Hradil .  Lelekovice :  Franesa,  2018  196 stran   [1, z toho volných 1]
 6. Musíš se proměnit / Rachel Corbett ; z anglického originálu ... You must change your life ... přeložila Alena Byrne .  V Trnové :  Bourdon,  2018  335 stran   [1, z toho volných 1]
 7. Umění životu nebezpečné : reflexe současného (nejen) německojazyčného divadla a literatury / Zuzana Augustová .  Praha :  Transteatral : Ústav pro českou literaturu AV ČR, v.v.i.,  2018  389 stran   [1, z toho volných 1, Ve volném výběru 1]
 8. Rilkovy "Sonette an Orpheus" : interpretace (a překlad) / Miloš Kučera .  Praha :  Univerzita Karlova, Nakladatelství Karolinum,  2018  431 stran   [1, z toho volných 1]
 9. Franz K. Kafka - roky poznání / Reiner Stach ; přeložil Petr Dvořáček .  Praha :  Argo,  2018  723 stran, 40 nečíslovaných stran obrazových příloh   [1, z toho volných 1, Ve volném výběru 1]
 10. Nebeské a ďábelské: proměny lidství a Goethův Faust / Johannes Anderegg ; z německého originálu ... Transformationen: Über Himmlisches und Teuflisches in Goethes Faust ... přeložil Martin Pokorný .  Praha :  Malvern,  2018  254 stran   [1, z toho volných 1]