Výsledky vyhledávání

 1. Korespondence Josefa Kalouska s českými historiky / Marie Ryantová (ed.) .  Praha :  Masarykův ústav a Archiv AV ČR, v.v.i. : NLN,  2019-  ^^^svazků  
  Korespondence Josefa Kalouska s českými historiky I.
  Korespondence Josefa Kalouska s českými historiky

  kniha

 2. Archivní časopis .  Praha :  Praha :  Praha :  Praha :  Ministerstvo vnitra České republiky - Sekce archivní správy,  Odbor archivní správy a spisové služby MV ČR  Odbor archivní správy Ministerstva vnitra České republiky  Odbor archivní správy a spisové služby MV ČR  1951-  
  Digitalizovaný dokument
  Souborný záznam: použijte odkaz na záznam čísla nebo svazku
  2019: 1, 2, 3, 4
  2018: 1-4
  2017: 1-4
  2016: 1-4
  2015: 1-4
  2014: 1-4
  2013: 1-4
  2012: 1-4
  2011: 1-4
  2010: 1-4
  2009: 1-4
  2008: 1-4
  2007: 1-4
  2006: 1-4 + Rejstř.
  2005: 1-4
  2004: 1-4
  2003: 1-4
  2002: 1-4
  2001: 1-4
  2000: 1-4
  1999: 1-4
  1998: 1-4
  1997: 1-4
  1996: 1-4
  1995: 1-4
  1994: 1-4
  1993: 1-4
  1992: 1-4
  1991: 1-4
  1990: 1-4
  1989: 1-4
  1988: 1-4
  1987: 1-4
  1986: 1-4
  1984: 1-4
  1983: 1-4
  1982: Rejstř. 1966-1980, 1-4
  1981: 1-4
  1980: 1-4
  1979: 1-4
  1978: 1-4
  1977: 1-4
  1976: 1-4, Příl. Latinské písmo v českých zemích
  1975: 1-4
  1974: 1-4
  1973: 1-4
  1972: 1-4
  1971: 1-4
  1970: 1-4
  1969: 1-4
  1968: 1-4
  1967: 1-4
  1966: 1-4
  1965: 1-4
  1964: 1-4
  1963: 1-4
  1962: 1-4
  1960: 1-4
  1959: 1-4
  1958: 1-4
  1957: 1-4
  1956: 1-4
  1955: 1-4
  1954: 1-4
  1953: 1-4
  1951/1952: 1-4 , 1-4
  Archivní časopis

  časopis

 3. Archivnictví a spisová služba ; Skartační řízení : zákon, vyhlášky, nařízení vlády : redakční uzávěrka ... .  Ostrava :  Sagit,  2012-  
  Souborný záznam: použijte odkaz na záznam čísla nebo svazku
  2019: 1323 k 10.6.2019
  2018: 1263 k 19.3.2018
  2016: 1149 k 19.9.2016
  2014: 1035 k 16.6.2014, 1055 k 15.12.2014
  2012: 916 k 13.8.2012
  Archivnictví a spisová služba

  časopis

 4. Idea dějin a Palacký jako myslitel : soubor textů / Miloslav Bednář (ed.) .  Praha :  Filosofia,  2019  191 stran   [1, z toho volných 1, Ve volném výběru 1]
 5. Centre for Medieval Studies / Robert Novotný, Pavel Soukup, Václav Žůrek .  [Prague] :  Centre for Administration and Operations of the CAS, v.v.i.,  2019  15 stran   [1, z toho volných 1]
 6. Mikulovské kolejní kabinety pomocných věd historických II. : sborník z mezinárodní konference Ztráty a nálezy v pomocných vědách historických konané 18. a 19. října 2017 v Mikulově / Karel Maráz (ed.) .  Brno :  Ivo Sperát,  2019  193 stran   [1, z toho volných 1, Ve volném výběru 1]
 7. Duchové dějiny : v kontextu české a evropské historiografie 19. a 20. století / Mikuláš Čtvrtník .  Praha :  Argo : Státní oblastní archiv v Praze,  2018  380 stran   [1, z toho volných 1, Ve volném výběru 1]
 8. Na obranu historie / Richard J. Evans ; přeložila Zuzana Krotovychová .  Praha :  Argo,  2019  300 stran   [1, z toho volných 0]
 9. Paginae historiae : sborník Státního ústředního archivu v Praze .  Praha :  Státní ústřední archiv v Praze : Národní archiv,  1992-  
  Souborný záznam: použijte odkaz na záznam čísla nebo svazku
  2019: 1, 2
  2018: 1-2
  2017: 1-2
  2016: 1-2
  2015: 1-2
  2014: 1-2
  2013: 1-2
  2012: 1-2
  2011: 19
  2010: 18
  2009: 17
  2008: 16 + Příl. CD Vyobrazení erbů ...
  2007: 15
  2006: 14
  2005: 13
  2004: 12
  2003: 11
  2002: 10
  2001: 9
  2000: 8
  1999: 7
  1998: 6
  1997: 5
  1996: 4
  1995: 3
  1994: 2
  1993: 1
  1992: 0
  Paginae historiae

  časopis