Výsledky vyhledávání

 1. Archivní časopis .  Praha :  Praha :  Praha :  Praha :  Ministerstvo vnitra České republiky - Sekce archivní správy,  Odbor archivní správy a spisové služby MV ČR  Odbor archivní správy Ministerstva vnitra České republiky  Odbor archivní správy a spisové služby MV ČR  1951-  
  Digitalizovaný dokument
  Souborný záznam: použijte odkaz na záznam čísla nebo svazku
  2019: 1, 2
  2004: 1, 2, 3, 4
  2003: 1, 2, 3, 4
  2018: 1-4
  2017: 1-4
  2016: 1-4
  2015: 1-4
  2014: 1-4
  2013: 1-4
  2012: 1-4
  2011: 1-4
  2010: 1-4
  2009: 1-4
  2008: 1-4
  2007: 1-4
  2006: 1-4 + Rejstř.
  2005: 1-4
  2002: 1-4
  2001: 1-4
  2000: 1-4
  1999: 1-4
  1998: 1-4
  1997: 1-4
  1996: 1-4
  1995: 1-4
  1994: 1-4
  1993: 1-4
  1992: 1-4
  1991: 1-4
  1990: 1-4
  1989: 1-4
  1988: 1-4
  1987: 1-4
  1986: 1-4
  1984: 1-4
  1983: 1-4
  1982: Rejstř. 1966-1980, 1-4
  1981: 1-4
  1980: 1-4
  1979: 1-4
  1978: 1-4
  1977: 1-4
  1976: 1-4, Příl. Latinské písmo v českých zemích
  1975: 1-4
  1974: 1-4
  1973: 1-4
  1972: 1-4
  1971: 1-4
  1970: 1-4
  1969: 1-4
  1968: 1-4
  1967: 1-4
  1966: 1-4
  1965: 1-4
  1964: 1-4
  1963: 1-4
  1962: 1-4
  1960: 1-4
  1959: 1-4
  1958: 1-4
  1957: 1-4
  1956: 1-4
  1955: 1-4
  1954: 1-4
  1953: 1-4
  1951/1952: 1-4 , 1-4
  Archivní časopis

  časopis

 2. Idea dějin a Palacký jako myslitel : soubor textů / Miloslav Bednář (ed.) .  Praha :  Filosofia,  2019  191 stran   [1, z toho volných 1, Ve volném výběru 1]
 3. Archivnictví a spisová služba ; Skartační řízení : zákon, vyhlášky, nařízení vlády : redakční uzávěrka ... .  Ostrava :  Sagit,  2012-  
  Souborný záznam: použijte odkaz na záznam čísla nebo svazku
  2019: 1323 k 10.6.2019
  2018: 1263 k 19.3.2018
  2016: 1149 k 19.9.2016
  2014: 1035 k 16.6.2014, 1055 k 15.12.2014
  2012: 916 k 13.8.2012
  Archivnictví a spisová služba

  časopis

 4. Duchové dějiny : v kontextu české a evropské historiografie 19. a 20. století / Mikuláš Čtvrtník .  Praha :  Argo : Státní oblastní archiv v Praze,  2018  380 stran   [1, z toho volných 1, Ve volném výběru 1]
 5. Sborník archivních prací .  Praha :  Odbor archivní správy a spisové služby Ministerstva vnitra ČR : MV ČR - odbor vydavatelství a nakladatelství tisku,  1951-  
  Souborný záznam: použijte odkaz na záznam čísla nebo svazku
  2019: 1
  2004: 1, 2
  2003: 1, 2
  2018: Suppl. 1-3, 1-2
  2017: 1-2
  2016: 1-2
  2015: 1-2 + mapa
  2014: 1-2
  2013: 1-2
  2012: 1-2
  2011: 1-2 + Suppl.
  2010: 1-2
  2009: 1-2
  2008: 1-2
  2007: 1-2
  2006: 1-2
  2005: 1-2
  2002: 1-2
  2001: 1-2
  2000: 1, 2
  1999: 1-2
  1998: 1-2
  1997: 1-2
  1996: 1-2
  1995: 1-2
  1994: 1-2
  1993: 1-2
  1992: 1-2
  1991: 1-2
  1990: 1-2
  1989: 1-2
  1988: 1-2
  1987: 1, 2
  1986: 1-2
  1985: 1-2
  1984: 1, 2
  1983: 1-2
  1982: 1, 2
  1981: 1-2
  1980: 1-2
  1979: 1-2
  1978: 1-2
  1977: 1-2
  1976: 1, 2
  1975: 1-2
  1974: 1-2
  1973: 2
  1972: 2
  1971: 1-2
  1970: 1-2
  1969: 1-2
  1968: 1-2
  1967: 1-2
  1966: 1, 2
  1965: 1, 2
  1964: 1, 2
  1963: 1, 2
  1962: 1, 2
  1961: 1, 2
  1960: 1, 2
  1959: 1, 2
  1958: 1, 2
  1957: 1, 2
  1956: 1, 2
  1955: 1, 2
  1954: 1, 2
  1953: 1-2
  1952: 1
  1951: 1
  Sborník archivních prací

  časopis

 6. Studie o rukopisech = Studien über Handschriften = Etudes codicologiquie .  Praha :  Praha :  Archiv Akademie věd České republiky,  Masarykův ústav a Archiv Akademie věd ČR, v.v.i, Komise pro soupis a studium rukopisů  [1962]-  
  Souborný záznam: použijte odkaz na záznam čísla nebo svazku
  2018: Sv. 48
  2017: Sv. 47
  2016: Sv. 46
  2015: Sv. 45
  2014: Sv. 44
  2013: Sv. 43
  2012: Sv. 41/2011, Sv. 42
  2011: Sv. 40/2010
  2010: Sv. 39/2009
  2009: Sv. 37/38
  2008: Sv. 36/2005-2006
  2005: Sv. 35
  1999: Sv. 32
  1987-1988: 26
  1986: 25
  Studie o rukopisech

  časopis

 7. Paginae historiae : sborník Státního ústředního archivu v Praze .  Praha :  Státní ústřední archiv v Praze : Národní archiv,  1992-  
  Souborný záznam: použijte odkaz na záznam čísla nebo svazku
  2018: 1-2
  2017: 1-2
  2016: 1-2
  2015: 1-2
  2014: 1-2
  2013: 1-2
  2012: 1-2
  2011: 19
  2010: 18
  2009: 17
  2008: 16 + Příl. CD Vyobrazení erbů ...
  2007: 15
  2006: 14
  2005: 13
  2004: 12
  2003: 11
  2002: 10
  2001: 9
  2000: 8
  1999: 7
  1998: 6
  1997: 5
  1996: 4
  1995: 3
  1994: 2
  1993: 1
  1992: 0
  Paginae historiae

  časopis

 8. Sborník prací východočeských archivů .  Zámrsk :  Hradec Králové :  Zámrsk :  Státní oblastní archiv pro východočeský region,  Kruh  Státní oblastní archiv v Zámrsku  1970-  
  Souborný záznam: použijte odkaz na záznam čísla nebo svazku
  2018: 16
  2011: 15
  2010: 14
  2009: 13
  2008: 12
  2007: 11+ CD příl.
  2005: 10
  2004: 9
  1986: 6
  1984: 5
  1970: 1
  Sborník prací východočeských archivů

  časopis

 9. 9.Memo

  Memo : časopis pro orální historii = oral history journal .  Olomouc :  ViaCentrum,  2011-  
  http://fpe.zcu.cz/khi/periodika.html
  Souborný záznam: použijte odkaz na záznam čísla nebo svazku
  2018: 1, 2
  2017: 1-2
  2016: 1-2
  2012: 1-2
  2011: 1-2
  Memo

  časopis

 10. Gollův styl : studie k historickému myšlení Jaroslava Golla / Roman Pazderský .  Praha :  Univerzita Karlova, Nakladatelství Karolinum,  2018  256 stran   [1, z toho volných 1, Ve volném výběru 1]