Výsledky vyhledávání

 1. Indexy cen zemědělských výrobců za leden - prosinec ... / zpracoval: Odbor statistiky cen .  Praha :  Český statistický úřad,  [2009]-   svazků  
  Digitalizovaný dokument
  Souborný záznam: použijte odkaz na záznam čísla nebo svazku
  2019: R. 2018
  2018: R. 2017
  2017: R. 2016
  2016: R. 2015
  2015: R. 2014
  2014: R. 2013
  2013: R. 2012
  2012: R. 2011
  Indexy cen zemědělských výrobců za leden - prosinec

  časopis

 2. Čísla z první ruky za rok ... - Praha / [zpracoval Český statistický úřad, Krajská reprezentace hl. m. Praha] .  Praha :  Český statistický úřad,  [199-]-  
  Souborný záznam: použijte odkaz na záznam čísla nebo svazku
  2019: R. 2018
  2018: R. 2017
  2017: R. 2016
  2015: R. 2014
  2014: R. 2013
  2013: R. 2012
  2012: R. 2011
  Čísla z první ruky za rok ... - Praha

  časopis

 3. Příjmy a životní podmínky domácností ČR v roce ... / zpracoval odbor šetření v domácnostech = Household income and living conditions in the CR ... / prepared by Household Survey Department .  Praha :  Český statistický úřad,  [2006]-  
  Souborný záznam: použijte odkaz na záznam čísla nebo svazku
  2019: R. 2018
  2018: R. 2017
  2017: R. 2016
  2016: R. 2015
  2015: R. 2014
  2014: R. 2013
  2013: R. 2012
  2012: R. 2011
  2011: R. 2010
  Příjmy a životní podmínky domácností ČR v roce

  časopis

 4. Indexy spotřebitelských cen (životních nákladů) - podrobné členění leden - prosinec ... = Consumer price indices (cost-of-living) - detailed information January - December ... / zpracoval odbor statistiky cen .  Praha :  Český statistický úřad,  [20--]-  Praha  Český statistický úřad .  
  Obsah - 2009 Obsah - 2010
  Souborný záznam: použijte odkaz na záznam čísla nebo svazku
  2019: R. 2018
  2018: R. 2017
  2017: R. 2016
  2016: R. 2015
  2015: R. 2014
  2014: R. 2013
  2013: R. 2012
  2012: R. 2011
  Indexy spotřebitelských cen (životních nákladů) - podrobné členění leden - prosinec

  časopis

 5. Počet obyvatel v obcích České republiky s promítnutím územních změn k ... / zpracoval odbor statistiky obyvatelstva [ČSÚ] .  Praha :  Český statistický úřad,  [1998?]-   svazků  
  Souborný záznam: použijte odkaz na záznam čísla nebo svazku
  2019: R. 2019
  2018: R. 2018
  2017: R. 2017
  2016: R. 2016
  2015: R. 2015
  2014: R. 2014
  2013: R. 2013
  2012: R. 2012
  2002: R. 2002
  2001: R. 2001
  2000: R. 2000
  1999: R. 1999
  1998: R. 1998
  1997: R. 1997
  1996: R. 1996
  Počet obyvatel v obcích České republiky s promítnutím územních změn k

  časopis

 6. Česká republika v mezinárodním srovnání : (vybrané údaje) = Czech Republic in international comparison : (selected indicators) / vypracoval[o] oddělení mezinárodních informačních služeb .  V Praze:  Český statistický úřad,  [2006]-  
  Obsah - 2008 Obsah - 2009
  Souborný záznam: použijte odkaz na záznam čísla nebo svazku
  2019: R. 2018
  2018: R. [2017]
  2017: R. 2016
  2016: R. [2015]
  2015: R. 2014
  2014: R. 2013
  2013: R. [2012]
  2012: R. 2011
  Česká republika v mezinárodním srovnání

  časopis

 7. Statistika sportu: základní ukazatele : 2017 / zpracoval: Odbor statistik rozvoje společnosti .  Praha :  Český statistický úřad,  2019  30 stran   [1, z toho volných 1]
 8. Výsledky zdravotnických účtů ČR v letech ... / zpracoval: Odbor statistik rozvoje společnosti .  Praha :  Český statistický úřad,  2018-   svazků  
  https://www.czso.cz/csu/czso/vysledky-zdravotnickych-uctu-cr
  Souborný záznam: použijte odkaz na záznam čísla nebo svazku
  2019: R. 2010-2017
  2018: R. 2010-2016
  Výsledky zdravotnických účtů ČR v letech

  časopis

 9. Školy a školská zařízení za školní rok ... / zpracoval odbor statistiky zaměstnanosti a mezd, vědy a netržních služeb .  Praha :  Český statistický úřad,  [199-]- .  
  Souborný záznam: použijte odkaz na záznam čísla nebo svazku
  2019: R. 2018/2019
  2017: R. 2016/2017
  2002: R. 2001/2002
  2001: R. 2000/2001
  2000: R. 1999/2000
  1999: R. 1998/1999 /1.,2. díl/
  1998: R. 1997/1998 /1.,2. díl/
  1997: R. 1996/1997 /1.,2. díl/
  1996: R. 1995/1996 /1.,2. díl/
  časopis

  časopis

 10. Ukazatele výzkumu a vývoje za rok ... = Research and development indicators ... / zpracoval odbor statistiky nových technologií a služeb veřejně prospěšného charakteru Českého statistického úřadu .  Praha :  Český statistický úřad,  [1996]-   svazků  
  Digitalizovaný dokument
  Souborný záznam: použijte odkaz na záznam čísla nebo svazku
  2019: R. 2017
  2018: R. 2016
  2017: R. 2015
  2015: R. 2014
  2014: R. 2013
  2013: R. 2012
  2012: R. 2011
  2011: R. 2010
  2001: R. 2000
  2000: R. 1999
  1999: R. 1998
  1998: R. 1997
  1997: R. 1996
  1996: R. 1995
  Ukazatele výzkumu a vývoje za rok

  časopis