Výsledky vyhledávání

 1. Současná africká sociální a politická filosofie : trendy, debaty a výzvy / Albert Kasanda ; z anglického originálu Contemporary African social and political philosophy: trends, debates and challenges ... přeložila Miluš Kotišová .  Praha :  Filosofia,  2018  293 stran   [1, z toho volných 1, Ve volném výběru 1]

 2. Jeroným Pražský : středověký intelektuál, mučedník české reformace a hrdina národní tradice / Ota Pavlíček ed. .  Praha :  Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta : Filosofia,  2018  211 stran   [1, z toho volných 1, Ve volném výběru 1]

 3. Imaginace a forma : mezi estetickým formalismem a filosofií emancipace : studie Josefu Zumrovi / Ivan Landa, Jan Mervart a kol. .  Praha :  Filosofia,  2018  413 stran   [1, z toho volných 1, Ve volném výběru 1]

 4. Vymyšlená Ithaka : recepce antické mytologie v české kultuře / Jakub Čechvala, Eliška Poláčková et al. .  Praha :  Filosofia,  2018  400 stran   [1, z toho volných 1, Ve volném výběru 1]

 5. Univerzalismus v pluralitním světě : k etické koncepci Ágnes Hellerové / Vlastimil Hála .  Praha :  Filosofia,  2018  153 stran   [1, z toho volných 1, Ve volném výběru 1]

 6. Právo svobody : nárys demokratické mravnosti / Axel Honneth ; z německého originálu Recht der Freiheit: Grundriß einer demokratischen Sittlichkeit přeložil Břetisav Horyna .  Praha :  Filosofia,  2018  614 stran   [1, z toho volných 1, Ve volném výběru 1]

 7. Materiály k teorii elit a k její kritice : od klasiků do sedmdesátých let 20. století / Ondřej Lánský, Lubomír Sochor (eds.) .  Praha :  Filosofia,  2018  391 stran   [1, z toho volných 1, Ve volném výběru 1]

 8. Význam, sémantika, Wittgenstein / Martin Stokhof ; z anglických originálů ... Meaning, interpretation and semantics, The architecture of meaning: Wittgenstein's tractatus and formal semantics, Formal semantics and Wittgenstein: an alternative? ... přeložili Radek Ocelák a Adéla Špínová .  Praha :  Filosofia,  2018  136 stran   [1, z toho volných 0]

 9. Acta correctoris cleri civitatis et diocesis Pragensis annis 1407-1410 comparata / opera Joannis Adámek .  Praha :  vydáno v nakladatelství Filosofia,  2018  xxxix, 458 stran   [1, z toho volných 0]

 10. Ad majorem evidentiam : literární reprezentace "zřejmého" v textech J.A. Komenského / Lenka Řezníková .  Praha :  Filosofia,  2018  255 stran   [1, z toho volných 0; Dokument se zpracovává]
  kniha

  kniha