Výsledky vyhledávání

 1. Vymyšlená Ithaka : recepce antické mytologie v české kultuře / Jakub Čechvala, Eliška Poláčková et al. .  Praha :  Filosofia,  2018  400 stran   [1, z toho volných 1, Ve volném výběru 1]

 2. Význam, sémantika, Wittgenstein / Martin Stokhof ; z anglických originálů ... Meaning, interpretation and semantics, The architecture of meaning: Wittgenstein's tractatus and formal semantics, Formal semantics and Wittgenstein: an alternative? ... přeložili Radek Ocelák a Adéla Špínová .  Praha :  Filosofia,  2018  136 stran   [1, z toho volných 1, Ve volném výběru 1]

 3. Imaginace a forma : mezi estetickým formalismem a filosofií emancipace : studie Josefu Zumrovi / Ivan Landa, Jan Mervart a kol. .  Praha :  Filosofia,  2018  413 stran   [1, z toho volných 1, Ve volném výběru 1]

 4. Jeroným Pražský : středověký intelektuál, mučedník české reformace a hrdina národní tradice / Ota Pavlíček ed. .  Praha :  Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta : Filosofia,  2018  211 stran   [1, z toho volných 1, Ve volném výběru 1]

 5. Současná africká sociální a politická filosofie : trendy, debaty a výzvy / Albert Kasanda ; z anglického originálu Contemporary African social and political philosophy: trends, debates and challenges ... přeložila Miluš Kotišová .  Praha :  Filosofia,  2018  293 stran   [1, z toho volných 1, Ve volném výběru 1]

 6. Teorie vědy = Theory of Science .  Praha :  Praha :  Ústav teorie a historie vědy ČSAV : Vysoká škola ekonomická,  Kabinet pro studium vědy, techniky a společnosti při Filozofickém ústavu AV ČR  1990-  
  http://teorievedy.flu.cas.cz
  Souborný záznam: použijte odkaz na záznam čísla nebo svazku
  2017: 1, 2
  2016: 1-4
  2015: 1-4
  2014: 1-4
  2013: 1-4
  2012: 1-4
  2011: 1-4
  2010: 1-4
  2009: 1-4
  2008: 1-4
  2007: 1-4
  2006: 1-4
  2005: 1-4
  2004: 1-4
  2003: 1-4
  2002: 1-4
  1996: 1/2-3/4
  1995: 1-4
  1994: 3/4
  1991: 1/2-3/4
  1990: 1-4
  Teorie vědy

  časopis


 7. Proměny marxisticko-křesťanského dialogu v Československu / Ivan Landa, Jan Mervart a kol. .  Praha :  Filosofia,  2017  491 stran   [1, z toho volných 1, Ve volném výběru 1]

 8. Jan Patočka / Jan Vít .  [Praha] :  Středisko společných činností AV ČR, v.v.i.,  2017  23 stran   [1, z toho volných 1]

 9. Ne pro zisk : proč demokracie potřebuje humanitní vědy / Martha C. Nussbaumová ; z anglického originálu Not for profit : why democracy needs the humanities ... přeložil Otakar Vochoč .  Praha :  Filosofia,  2017  273 stran   [1, z toho volných 1, Ve volném výběru 1]

 10. Jan Patočka / Jan Vít .  [Prague] :  Center of Administration and Operation CAS,  2017  23 stran   [1, z toho volných 1]