Výsledky vyhledávání

 1. Knihovna jezuitské koleje v Telči : katalog výstavy / Kateřina Bobková-Valentová, Jarmila Hlaváčková, Hedvika Kuchařová (edd.) .  Praha :  Historický ústav,  2020  171 stran   [1, z toho volných 1, Ve volném výběru 1]
 2. Český časopis historický = The Czech Historical Review .  Praha :  Praha :  Academia,  Historický ústav AV ČR  1990-  
  Digitalizovaný dokument http://www.hiu.cas.cz/cs/nakladatelstvi/periodika/cesky-casopis-historicky.ep/
  Souborný záznam: použijte odkaz na záznam čísla nebo svazku
  2020: 1, 2
  2019: 1-4
  2018: 1-4
  2017: 1-4
  2016: 1-4
  2015: 1-4
  2014: 1-4
  2013: 1-4
  2012: 1-3/4
  2011: 1-4
  2010: 1-4
  2009: 1-4
  2008: 1-4
  2007: 1-4
  2006: 1-4
  2005: 1-4
  2004: 1-4
  2003: 1-4
  2002: 1-4
  2001: 1-4
  2000: 1-2, 3-4
  1999: 1-4
  1998: 1-4
  1997: 1-4
  1996: 1-2, 3-4
  1995: 1-2, 3-4
  1994: 1-2, 3-4
  1993: 1-4
  1992: 1-4
  1991: 1-3, 4-6
  1990: 1-3, 4-6
  Český časopis historický

  časopis

 3. Idea dějin a Palacký jako myslitel : soubor textů / Miloslav Bednář (ed.) .  Praha :  Filosofia,  2019  191 stran   [1, z toho volných 1, Ve volném výběru 1]
 4. Historický ústav AV ČR / Jaroslav Pánek .  Praha :  Středisko společných činností AV ČR, v.v.i.,  2017  23 stran   [1, z toho volných 1]
 5. Od veduty k fotografii : inscenování města v jeho historii : stati a rozšířené příspěvky z 34. vědecké konference Archivu hlavního města Prahy, uspořádané ve spolupráci s Historickým ústavem Akademie věd ČR, v.v.i., Fakultou humanitních studií Univerzity Karlovy a Univerzitou Jana Evagelisty Purkyně v Ústí nad Labem ve dnech 6. a 7. října 2015 v Clam-Gallasově paláci v Praze = From Veduta to Photography : the staging of the city and its history : articles and expanded papers from the 34rd scientific conference of the Prague City Archives held in cooperation with the Institute of History at the Czech Academy of Sciences, the Faculty of Humanities at Charles University and the Jan Evangelista Purkyně University in Ústí nad labem on 6 and 7 October 2015 at the Clam-Gallas Palace in Prague / editoři Olga Fejtová, Václav Ledvinka, Martina Maříková a Jiří Pešek .  Praha :  Scriptorium,  2017  731 stran   [1, z toho volných 0]
  Od veduty k fotografii

  kniha

 6. Juden in der mittelalterlichen Stadt : der städtische Raum im Mittelalter - Ort des Zusammenlebens und des Konflikts = Jews in the medieval town : urban space in the Middle Ages - a place of coexistence and conflicts / Eva Doležalová et al. .  Praha :  Filosofia,  2015  209 stran   [1, z toho volných 1]
 7. Český historický ústav v Římě / Jaroslav Pánek .  Praha :  Středisko společných činností AV ČR, v.v.i., pro Historický ústav AV ČR, v.v.i.,  2015  19 stran   [1, z toho volných 1]
 8. Josef Macůrek / Radomír Vlček .  Praha :  Středisko společenských činností AV ČR, v.v.i., pro Historický ústav Akademie věd ČR, v.v.i.,  2015  15 stran   [1, z toho volných 1]
 9. Historická krajina Česka a co po ní zůstalo / [Eva Semotanová] .  Praha :  Historický ústav AV ČR v nakladatelství Academia,  2014 .  19 s.   [1, z toho volných 1]
 10. Diplomacie Československa. Díl II., Biografický slovník československých diplomatů (1918–1992) / Jindřich Dejmek za spolupráce Jana Němečka a Slavomíra Michálka .  Praha :  Academia,  2013 .  802 s.   [1, z toho volných 1]