Výsledky vyhledávání

 1. Obrobitelnost pryže a opotřebení pryžových výrobků : = Rubber workability and wear of rubber parts : zkrácená verze Ph.D. Thesis : obor: Strojírenská technologie : datum obhajoby 24.6.2005 / David Maňas .  Brno :  c2005],  33 s. .  il.   [1, z toho volných 1]
 2. Tepelné turbíny a turbokompresory : vlastnosti, návrh, provoz a vybrané statě z proudění plynů a par / Jiří Škorpík .  Brno :  Akademické nakladatelství CERM®, s.r.o.,  2020  249 stran v různém stránkování   [1, z toho volných 1]
 3. Trendy ekonomiky a managementu = Trends economics and management .  Brno :  Akademické nakladatelství CERM,  [2007]-  
  http://www.fbm.vutbr.cz
  Souborný záznam: použijte odkaz na záznam čísla nebo svazku
  2020: 35
  2019: 33-34
  2018: 31-32
  2017: 28-30
  2016: 25-27
  2015: 22-24
  2014: 18-21
  2013: 13-17
  2012: 10-12
  2011: 8-9
  2010: 6-7
  2009: 4-5
  2008: 2-3
  Trendy ekonomiky a managementu

  časopis

 4. Soudní inženýrství .  Brno :  Brno :  Ústav soudního inženýrství VUT v Brně,  Akademické nakladatelství CERM  [1990]-  
  http://www.sinz.cz/cz/uvod.php
  Souborný záznam: použijte odkaz na záznam čísla nebo svazku
  2020: 1, 2
  2019: 1-4
  2018: 1-4
  2017: 1-4
  2016: 1-4
  2015: 1-4
  2014: 1-4
  2013: 1-4
  2012: 1-4
  2011: 1-5/6
  2010: 1-6
  2009: 1-6
  2008: 1-6
  2007: 1-6
  2006: 1-6
  2005: 1-6
  2004: 1-6
  2003: 1-6
  2002: 1-6
  2001: 1-6
  2000: 1-6
  1999: 1-6
  1998: 3/4-9/10
  1992: 1-4
  1991: 1-4
  1990: 1/2
  Soudní inženýrství

  časopis

 5. Profesoři VUT v Brně 1899-1918 : názvy školy v období 1899-1918 - C.k. česká vysoká škola technická v Brně, C.k. česká technická vysoká škola Františka Josefa v Brně / editoři Alžběta Blatná, Radek Vágner ; autoři Alžběta Blatná, Jana Dobšíčková, Martin Kotačka, Gabriela Pavlišová, Radek Vágner .  Brno :  Vysoké učení technické v Brně, nakladatelství VUTIUM,  2019  286 stran   [1, z toho volných 1, Ve volném výběru 1]
 6. Bezpečnost práce / Milada Dittrichová, Marie Jurová .  Brno :  Akademické nakladatelství CERM, s.r.o.,  2019  128 stran   [1, z toho volných 1]
 7. Teorie lopatkových strojů / Jiří Škorpík .  Brno :  Akademické nakladatelství CERM, s.r.o.,  [2019]  ©2019  254 stran v různém stránkování   [1, z toho volných 1]
 8. Sbírka příkladů z matematiky III : modul BA02-M05 : dvojný, trojný a křivkový integrál / Helena Koutková, Květoslava Prudilová .  Brno :  Akademické nakladatelství CERM, s.r.o.,  2019  64 stran   [1, z toho volných 1]
 9. Kotle a výměníky tepla / Marek Baláš .  Brno :  Akademické nakladatelství CERM, s.r.o.,  2019  131 stran   [1, z toho volných 1]
 10. IMAPS Flash Conference : ... International Microelectronics Assembly and Packaging Society Flash Conference ... Brno, Czech Republic : extended abstracts .  Brno :  University of Technology, FEEC, Department of Microelectronics,  2015-  
  Souborný záznam: použijte odkaz na záznam čísla nebo svazku
  2019: 5
  IMAPS Flash Conference

  časopis