Výsledky vyhledávání

 1. E+M. Ekonomie a Management = Economics and Management .  Liberec :  Technická univerzita v Liberci, Hospodářská fakulta,  [1998]-  
  http://www.ekonomie-management.cz
  Souborný záznam: použijte odkaz na záznam čísla nebo svazku
  2019: 1, 2, 3, 4
  2018: 1-4
  2017: 1-4
  2016: 1-4
  2015: 1-4
  2014: 1-4
  2013: 1-4
  2012: 1-4
  2011: 1-4
  2010: 1-4
  2009: 1-4
  2008: 1-4
  2007: 1-4
  2006: 1-4
  2005: 1-4
  2004: 1-4
  2003: 1-4 + Spec. + Mim. č.
  2002: 1-4 + Spec. + Mim. č.
  2001: 2-4
  E+M. Ekonomie a Management

  časopis

 2. Formální logika a sémantický web / Alena Lukasová, Martin Žáček, Marek Vajgl, Zdeňka Telnarová .  Plzeň :  Západočeská univerzita v Plzni,  2019  245 stran   [1, z toho volných 1, Ve volném výběru 1]
 3. Kolejová vozidla II / Petr Heller .  Plzeň :  Západočeská univerzita v Plzni,  2019  xvi, 381 stran   [1, z toho volných 1, Ve volném výběru 1]
 4. Politics in Central Europe : the journal of the Central European Political Science Association .  Plzeň :  Praha :  Západočeská univerzita, Katedra politologie a mezinárodních vztahů,  Metropolitní univerzita Praha  [2005]-  
  http://www.kap.zcu.cz
  Souborný záznam: použijte odkaz na záznam čísla nebo svazku
  2019: 1, 2
  2018: 1, 3
  2017: 1-2/3 + 1S
  2016: 1-3 + 1S-2S
  2015: 1S-2
  2014: 1-3
  2013: 1-2
  2012: 1-3
  2011: 1-2
  2010: 1-3
  2009: 1-2
  2008: 1-2
  2007: 1+2
  2006/07: 2
  Politics in Central Europe

  časopis

 5. Statistické zpracování dat / Milan Svoboda, Mikuláš Gangur, Kateřina Mičudová .  Plzeň :  Západočeská univerzita v Plzni,  2019  iv, 199 stran   [1, z toho volných 1, Ve volném výběru 1]
 6. 6.ZČU

  ZČU&... .  Plzeň :  Západočeská univerzita v Plzni,  2016-  
  Souborný záznam: použijte odkaz na záznam čísla nebo svazku
  2019: 7, 8
  2018: 5-6
  2017: 1-4
  ZČU

  časopis

 7. Trendy v podnikání = Business trends : vědecký časopis Fakulty ekonomické ZČU v Plzni .  Plzeň :  Vydavatelství ZČU,  [2011]-  
  http://www.fek.zcu.cz/tvp/
  Souborný záznam: použijte odkaz na záznam čísla nebo svazku
  2019: 1
  2018: 1-4
  2017: 1-4
  2016: 1-4 + Spec. č.
  2015: 1-4
  2014: 1-4
  2013: 1-4
  Trendy v podnikání

  časopis

 8. 8.Memo

  Memo : časopis pro orální historii = oral history journal .  Olomouc :  ViaCentrum,  2011-  
  http://fpe.zcu.cz/khi/periodika.html
  Souborný záznam: použijte odkaz na záznam čísla nebo svazku
  2019: 1, 2
  2018: 1-2
  2017: 1-2
  2016: 1-2
  2012: 1-2
  2011: 1-2
  Memo

  časopis

 9. Bohemiae occidentalis historica .  Olomouc :  Plzeň :  ViaCentrum s.r.o.,  Západočeská univerzita v Plzni  2015-  
  https://fpe.zcu.cz/khi/
  Souborný záznam: použijte odkaz na záznam čísla nebo svazku
  2019: 1, 2
  2018: 1-2
  2017: 1-2
  2016: 1-2
  2015: 1-2
  Bohemiae occidentalis historica

  časopis

 10. Přípravné řízení dnes a zítra : sborník příspěvků z konference pořádané UOČR a FPR ZČU dne 20. června 2019 / Tomáš Gřivna, Hana Šimánová (eds) .  Plzeň :  Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, s.r.o.,  2019  343 stran   [1, z toho volných 1, Ve volném výběru 1]