Výsledky vyhledávání

 1. Pierre Claverie : vstříc setkání s druhým / Jean-Jacques Pérennès ; překlad Marcela Koupilová .  Praha :  Krystal OP,  2021  282 stran   [1, z toho volných 1, Ve volném výběru 1]
 2. Brouci v hlavě : jak se zbavit vtíravých myšlenek / Sally M. Winston ; z anglického originálu Overcoming unwanted intrusive thoughts přeložila Marcela Koupilová .  Praha :  Portál,  2020  215 stran   [2, z toho volných 1, Ve volném výběru 1]
 3. Proč chodit do kostela? : drama eucharistie / Timothy Radcliffe ; z angličtiny přeložila Marcela Koupilová .  Praha :  Krystal OP,  2019  252 stran   [1, z toho volných 1]
 4. Nic mi není! Pomoc nepotřebuju! : jak pomoci duševně nemocnému, který odmítá léčbu / Xavier Amador ; z anglického originálu I am not sick! I don't need help! přeložila Marcela Koupilová .  Praha :  Portál,  2019  263 stran   [2, z toho volných 1]
 5. O povinnostech = De officiis ; Pravda hovoří k Rafaelu kardinálu Riariovi o výchově vladaře = Veritas de institutione principis ad Raphaelem Riarium cardinalem / Marsilio Ficino ; úvodní studii napsal, edici listů připravil a listy přeložil Tomáš Nejeschleba ; starší české překlady listů vydala Marcela Koupilová .  Praha :  OIKOYMENH,  2019  115 stran   [1, z toho volných 1, Ve volném výběru 1]
 6. Orthographia Bohemica / ed. Kateřina Voleková ; do češtiny přeložil Ondřej Koupil, do angličtiny přeložili Marcela Koupilová & David Livingstone .  Praha :  Akropolis,  2019  lxxv, 116 stran   [1, z toho volných 1]
 7. Zakusit Otcovo objetí / Jack Frost ; z anglického originálu Experiencing Father's embrance ... přeložila Marcela Koupilová .  V Praze :  Karmelitánské nakladatelství,  2018  243 stran   [1, z toho volných 1]
 8. Prameny k dějinám trestního práva v českých zemích v období absolutismu : chrestomatie / Ondřej Koupil, Marcela Koupilová, Karel Malý, Jiří Šouša, Jiří Šouša jr., Jana Vojtíšková, Klára Woitschová .  Praha :  Univerzita Karlova, Nakladatelství Karolinum,  2018-   svazky  
  Prameny k dějinám trestního práva v českých zemích v období absolutismu : chrestomatie. Díl I,
  Prameny k dějinám trestního práva v českých zemích v období absolutismu

  kniha

 9. Budu vůbec někdy dost dobrá? : rádce pro dcery narcistických matek / Karyl McBride ; z anglického originálu Will I ever be good enough? Healing the daughters of narcissistic mothers přeložila Marcela Koupilová .  Praha :  Portál,  2018  231 stran   [1, z toho volných 0]
 10. Ponoř se! : žít svůj křest a biřmování / Timothy Radcliffe ; z angličtiny přeložila Marcela Koupilová .  Praha :  Krystal OP,  2017  283 stran   [1, z toho volných 1]