Výsledky vyhledávání

  1. Závazky z právních jednání podle občanského zákoníku : komentář k § 1721-2893 OZ podle stavu k 1.4.2017 ve znění zákona č. 460/2016 Sb. / Zbyněk Pražák, Josef Fiala, Jiří Handlar a kolektiv .  Praha :  Leges,  2017  xx, 1660 stran   [1, z toho volných 1]

  2. Zánik závazků dohodou v občanském a obchodním právu / Jiří Handlar .  V Praze :  C.H. Beck,  2010 .  xi, 144 s.   [1, z toho volných 1]