Výsledky vyhledávání

  1. Nástin sociálního vývoje českých zemí 1781-1914 / Jana Machačová, Jiří Matějček .  Praha :  Karolinum,  2010 .  494 s.   [1, z toho volných 1]
  2. Problémy obecné kultury v českých zemích 1781-1989 / Jana Machačová, Jiří Matějček .  Opava :  Slezské zemské muzeum v Opavě,  2008 .  509 s.   [1, z toho volných 1]
  3. O středních vrstvách v českých zemích 1750-1950 : základní zjištění, hypotézy, náměty / Jana Machačová, Jiří Matějček ; [překlady R. Grünspanová] .  Opava :  Slezské zemské muzeum,  2002 .  208 s.   [1, z toho volných 1]
  4. Nástin sociálního vývoje českých zemí 1780-1914 / Jana Machačová, Jiří Matějček ; [překlad R. Grünspanová ; grafy kreslil J. Dočkal] .  Opava :  Slezské zemské muzeum,  2002 .  498 s.   [1, z toho volných 1]
  5. Studie k sociálním dějinám 19. století. 2. díl / Jana Machačová, Jiří Matějček .  Opava :  Slezský ústav,  1993 .  294 s   [1, z toho volných 1]
  6. Studie k sociálním dějinám 19. století : 3.díl / Jana Machačová, Jiří Matějček .  Opava :  Slezský ústav,  1993 .  342 s   [1, z toho volných 1]
  7. Studie k sociálním dějinám 19.století = Studien zur Sozialgeschichte des 19. Jahrhunderts - I.Teil. 1.díl / Jana Machačová, Jiří Matějček .  Opava :  Slezský ústav ,  1992 .  331 s   [1, z toho volných 1]
  8. Mzdové a stávkové hnutí dělnictva v průmysových oblastech českých zemí 1848-1914 = Die Lohn - und Streikbewegung der Arbeiter in der Industriegebieten der böhmischen Länder 1848-1914 / Jana Machačová .  Opava :  Slezský ústav,  1990 .  72 s., 23 příl.   [1, z toho volných 1]